Feiten

Project:
Uno Más in Aarhus, Denemarken
Troldtekt producten
Plafondpanelen:
Troldtekt akoestische panelen
Kleur:
Wit 101
Structuur:
Extreem fijn (0,5 mm houtwol)
Tekst & Foto
Tekst:
Helene Høyer Mikkelsen, architect
Foto:
Helene Høyer Mikkelsen, architect