Feiten

Project:
Privéwoning in Farum, Denemarken
Klant:
Sara Brandi
Troldtekt producten
Plafondpanelen:
Troldtekt line akoestische panelen
Kleur:
Wit 101
Structuur:
Ultrafijn (1,0 mm houtwol)
Montage:
Met Troldtekt structuur schroeven
Tekst & Foto
Tekst:
Helene Høyer Mikkelsen, architect
Foto:
Helene Høyer Mikkelsen, architect