Troldtekt & MVO

MVO-rapport 2020

Het MVO-rapport van Troldtekt voor 2020 bevat verschillende hoogtepunten.

Zo was 97,7 procent van de energie die in 2020 in onze fabriek werd gebruikt, afkomstig van hernieuwbare bronnen. De elektriciteit die we gebruiken is gebaseerd op windenergie, terwijl de warmte uit onze eigen biomassacentrale komt.

Het MVO-rapport zoomt in op de gehele levenscyclus van een Troldtekt akoestisch paneel. Lees over onze initiatieven binnen materialen, productie, transport, gebruik en hergebruik. Bekijk ook hoe alle initiatieven zorgvuldig worden afgestemd op zowel Cradle to Cradle-criteria als de UN Sustainable Development Goals.

>> U vindt het rapport hier

MVO
MVO

MVO-beleid

Troldtekt wil een aantrekkelijke werkgever en zakelijke partner zijn. Daarom is de maatschappelijke verantwoordelijkheid ook geïntegreerd in het MVO-beleid van ons bedrijf.

Troldtekt and CSR
UN Global Compact logo

UN Global Compact

In 2010 sloot Troldtekt zich aan bij UN Global Compact, ’s werelds grootste vrijwillige initiatief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Door mee te doen aan het UN Global Compact initiatief verbinden bedrijven zich ertoe tien principes na te leven op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, het milieu en anticorruptie. Deze principes moeten weerspiegeld worden in de individuele organisatie alsook haar activiteiten, en een jaarlijks voortgangsrapport moet ingediend worden bij de VN.

Troldtekt steunt de doelen voor een duurzame wereld

De lidstaten van de VN hebben 17 gemeenschappelijke doelen vastgesteld om te zorgen voor een afweging van de ecologische en economische dimensies van duurzame ontwikkeling. Troldtekt focust zich met name op twee doelen en heeft geholpen bij het inspireren van andere bedrijven.

Troldtekt ondersteunt de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en heeft besloten zich te concentreren op de doelen waar het bedrijf het grootste verschil kan maken. In 2018 resulteerde dit in een nieuwe en energiezuinige fabriekslijn en verhoogde focus op FSC®-gecertificeerd hout.
Troldtekt Code of Conduct

Gedragscode

Troldtekt A/S vraagt haar leveranciers om een Gedragscode te ondertekenen met het oog op het naleven van de internationaal erkende normen op het gebied van:

  • gedwongen arbeid
  • kinderarbeid
  • non-discriminatie
  • vrijheid van vergadering
  • werkomgeving
  • arbeidsomstandigheden
  • gezondheid en veiligheid
  • producten van het bedrijf
  • milieubescherming

Troldtekt-waarden

Innovatief, geloofwaardig en sociaal verantwoordelijk zijn, dat zijn de waarden die Troldtekt verbinden.

De medewerkers zijn samen tot deze waarden gekomen en werken dagelijks om deze in de praktijk te implementeren.

Troldtekt, værdigrundlag

Louis Hammerich's Fonds

In 1936 richtte toenmalige directeur en eigenaar Louis Hammerich een fonds op dat nog steeds actief is om financiële steun te bieden aan medewerkers die getroffen
zijn door ongeluk.

Troldtekt & het milieu

Bij Troldtekt leggen we heel veel nadruk op het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu. Het internationale designconcept ‘Cradle to Cradle’  vormt de kern van de bedrijfsstrategie van Troldtekt.

Dat betekent dat Troldtekt die duurzaamheid gedurende de gehele levenscyclus van haar producten centraal stelt, van het winnen van de grondstoffen en de productie tot aan het (her)gebruik van oude akoestische platen.

Troldtekt & the Environment

Troldtekt & de arbeidsomstandig-heden

Troldtekt steunt en begeleidt haar werknemers om hen een optimale basis te bieden voor een hoog niveau van arbeidssatisfactie en welzijn. Wij hebben een platte organisatiecultuur met veel mogelijkheden voor een open dialoog tussen de werknemers en het management.

Troldtekt & the Work force

Troldtekt & de maatschappij

Wij nemen actief deel aan de ons omringende samenleving en gaan op een eerlijke en informele manier de dialoog aan met onze directe stakeholders.

In Troldhede, waar de productie plaatsvindt, voert het bedrijf een positieve dialoog met omwonenden en lokale verenigingen over projecten waarvan de lokale gemeenschap profijt kan trekken.

Troldtekt and Society

Troldtekt & de mensenrechten

Bij Troldtekt streven wij, onder andere in het kader van onze deelname aan het UN-Global Compact, naar het bevorderen van duurzaamheid en MVO in de bouw en naar het ondersteunen en bevorderen van de mensenrechten.

Troldtekt and Human Rights

Troldtekt & de MVO-rapportage

In het kader van onze deelname aan het UN Global Compact, doen wij elk jaar verslag van onze activiteiten binnen de vier belangrijke gebieden: milieu, arbeidsomstandigheden, maatschappij en mensenrechten.

Troldtekt baseert haar MVO-rapportages op het Global Reporting Initiative (GRI G4).

Troldtekt, spruce forest