Troldtekt & MVO

MVO

MVO-rapport 2019

Troldtekt is lid van de UN Global Compact - 's werelds grootste vrijwillige initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom leggen we elk jaar een rapport voor aan de VN waarin we in detail onze prestaties op het gebied van milieu, arbeidsrechten, samenleving en mensenrechten beschrijven.

Onze MVO-rapportering is gebaseerd op de Global Reporting Initiative-methodologie (GRI G4). In 2019 behaalde Troldtekt resultaten binnen alle vier de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, die aandachtsgebieden zijn voor het bedrijf:

 • SDG 3 (Goede Gezondheid en Welzijn): nieuwe kennis over gezond bouwen
  Rambøll heeft documentatie opgesteld voor Troldtekt's bijdrage aan WELL-gecertificeerde en Nordic Swan Ecolabelled constructie, waarbij de focus ligt op gezondheid en welzijn. Dit vormt een aanvulling op de documentatie voor de bijdrage van Troldtekt aan de DGNB-, LEED- en BREEAM-certificeringen. Troldtekt maakt ook deel uit van het onlangs geopende C2C LAB in Berlijn, een kenniscentrum voor Cradle to Cradle-gecertificeerde bouwmaterialen.
 • SDG 12 (Verantwoord Verbruik en Productie): minder energie per eenheid
  In 2019 heeft Troldtekt een nieuwe fabriekslijn ingehuldigd. Volledig geautomatiseerde processen en de nieuwste technologie in de fabriek stellen Troldtekt in staat om haar akoestische panelen energiezuiniger te produceren. In 2018 bedroeg het verbruik 25,47 MJ (megajoule) per geproduceerde vierkante meter, terwijl dit in 2019 21,95 MJ was. Dit komt neer op een reductie van 13,8%. Over twee jaar bedraagt de reductie 20,9%.
 • SDG 15 (Leven op het Land): keuze tussen FSC en PEFC
  In 2019 heeft Troldtekt haar FSC®-certificering (FSC®C115450) aangevuld met een PEFC ™ -certificering. Alle akoestische panelen zijn nu gecertificeerd volgens één van de twee toonaangevende normen voor verantwoord bosbeheer. Al het hout dat wordt gebruikt is PEFC-gecertificeerd en veel ervan is ook FSC-gecertificeerd. Klanten zijn daarom vrij om te kiezen tussen de twee standaarden bij het kopen van Troldtekt.
 • SDG 17 (Partnerschappen voor de Doelen): op weg naar meer gecertificeerde bossen
  In samenwerking met FSC Denemarken lanceerde Troldtekt in 2019 een openbare oproep over de behoefte aan meer FSC-gecertificeerde bossen in Denemarken. Het gezamenlijke initiatief omvatte verschillende activiteiten en heeft er nu bijvoorbeeld toe geleid dat de gemeente Ringkøbing-Skjern in het westen van Jutland haar bosgebieden FSC-gecertificeerd heeft.

MVO-beleid

Troldtekt wil een aantrekkelijke werkgever en zakelijke partner zijn. Daarom is de maatschappelijke verantwoordelijkheid ook geïntegreerd in het MVO-beleid van ons bedrijf.

Troldtekt and CSR
UN Global Compact logo

UN Global Compact

In 2010 sloot Troldtekt zich aan bij UN Global Compact, ’s werelds grootste vrijwillige initiatief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Door mee te doen aan het UN Global Compact initiatief verbinden bedrijven zich ertoe tien principes na te leven op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, het milieu en anticorruptie. Deze principes moeten weerspiegeld worden in de individuele organisatie alsook haar activiteiten, en een jaarlijks voortgangsrapport moet ingediend worden bij de VN.

Troldtekt steunt de doelen voor een duurzame wereld

De lidstaten van de VN hebben 17 gemeenschappelijke doelen vastgesteld om te zorgen voor een afweging van de ecologische en economische dimensies van duurzame ontwikkeling. Troldtekt focust zich met name op twee doelen en heeft geholpen bij het inspireren van andere bedrijven.

Troldtekt ondersteunt de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en heeft besloten zich te concentreren op de doelen waar het bedrijf het grootste verschil kan maken. In 2018 resulteerde dit in een nieuwe en energiezuinige fabriekslijn en verhoogde focus op FSC®-gecertificeerd hout.
Troldtekt Code of Conduct

Gedragscode

Troldtekt A/S vraagt haar leveranciers om een Gedragscode te ondertekenen met het oog op het naleven van de internationaal erkende normen op het gebied van:

 • gedwongen arbeid
 • kinderarbeid
 • non-discriminatie
 • vrijheid van vergadering
 • werkomgeving
 • arbeidsomstandigheden
 • gezondheid en veiligheid
 • producten van het bedrijf
 • milieubescherming

Troldtekt-waarden

Innovatief, geloofwaardig en sociaal verantwoordelijk zijn, dat zijn de waarden die Troldtekt verbinden.

De medewerkers zijn samen tot deze waarden gekomen en werken dagelijks om deze in de praktijk te implementeren.

Troldtekt, værdigrundlag

Louis Hammerich's Fonds

In 1936 richtte toenmalige directeur en eigenaar Louis Hammerich een fonds op dat nog steeds actief is om financiële steun te bieden aan medewerkers die getroffen
zijn door ongeluk.

Troldtekt & het milieu

Bij Troldtekt leggen we heel veel nadruk op het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu. Het internationale designconcept ‘Cradle to Cradle’  vormt de kern van de bedrijfsstrategie van Troldtekt.

Dat betekent dat Troldtekt die duurzaamheid gedurende de gehele levenscyclus van haar producten centraal stelt, van het winnen van de grondstoffen en de productie tot aan het (her)gebruik van oude akoestische platen.

Troldtekt & the Environment

Troldtekt & de arbeidsomstandig-heden

Troldtekt steunt en begeleidt haar werknemers om hen een optimale basis te bieden voor een hoog niveau van arbeidssatisfactie en welzijn. Wij hebben een platte organisatiecultuur met veel mogelijkheden voor een open dialoog tussen de werknemers en het management.

Troldtekt & the Work force

Troldtekt & de maatschappij

Wij nemen actief deel aan de ons omringende samenleving en gaan op een eerlijke en informele manier de dialoog aan met onze directe stakeholders.

In Troldhede, waar de productie plaatsvindt, voert het bedrijf een positieve dialoog met omwonenden en lokale verenigingen over projecten waarvan de lokale gemeenschap profijt kan trekken.

Troldtekt and Society

Troldtekt & de mensenrechten

Bij Troldtekt streven wij, onder andere in het kader van onze deelname aan het UN-Global Compact, naar het bevorderen van duurzaamheid en MVO in de bouw en naar het ondersteunen en bevorderen van de mensenrechten.

Troldtekt and Human Rights

Troldtekt & de MVO-rapportage

In het kader van onze deelname aan het UN Global Compact, doen wij elk jaar verslag van onze activiteiten binnen de vier belangrijke gebieden: milieu, arbeidsomstandigheden, maatschappij en mensenrechten.

Troldtekt baseert haar MVO-rapportages op het Global Reporting Initiative (GRI G4).

Troldtekt, spruce forest