Troldtekt & de mensenrechten

Case 2017: Anticorruptie: een focusgebied op alle niveaus

Wanneer Troldtekt zich uitbreidt naar markten buiten Denemarken, is corruptie een zeer reëel probleem. Daarom zijn alle werknemers in het bedrijf betrokken bij onze focus op anticorruptie.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2016: Anticorruptie: Nieuwe regels benadrukken grijze gebieden

Groeiende export gaat hand in hand met een groter risico op het tegenkomen van dilemma’s rondom corruptie. Als deel van onze toetreding tot de UN Global Compact heeft Troldtekt al een anticorruptie beleid ion werking gesteld. Het management werkt er nu aan om deze richtlijnen toekomstbestendig te maken.

Troldtekt, CSR 2016 - Menneskerettigheder

Case 2015: Trip naar Taiwan levert een actueel beeld op

In 2015 heeft Troldtekt een audit uitgevoerd bij de schroevenleverancier van het bedrijf. Door een persoonlijke inspectie kon Troldtekt met eigen ogen vaststellen dat de leverancier aan de eisen voldoet die de arbeidsrechten en mensenrechten stellen.

Troldtekt and Human Rights