Troldtekt & het milieu

Case 2018: Verantwoorde productie en beter leven op het land

Troldtekt ondersteunt de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. We hebben besloten ons te concentreren op de twee doelen waar we het grootste verschil kunnen maken. In 2018 resulteerde dit in een nieuwe en energiezuinige fabriekslijn en verhoogde focus op FSC®-gecertificeerd hout.

Troldtekt ondersteunt de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en heeft besloten zich te concentreren op de doelen waar het bedrijf het grootste verschil kan maken. In 2018 resulteerde dit in een nieuwe en energiezuinige fabriekslijn en verhoogde focus op FSC®-gecertificeerd hout.

Case 2018: Antwoorden klaar over duurzame punten

In 2018 hebben twee Troldtekt medewerkers het trainingsprogramma van DGNB Consultant afgerond. Dit betekent dat we nu nog beter in staat zijn architecten en klanten te adviseren bij het certificeren van duurzame gebouwen.

In 2018 hebben twee Troldtekt medewerkers het trainingsprogramma van DGNB Consultant afgerond

Case 2018: Drukwerk met een groene voetafdruk

Het afgelopen decennium was een zware strijd voor de grafische industrie. Eén van de overgebleven bedrijven is KLS PurePrint, dat nu drukwerk van Troldtekt produceert. Het bedrijf is erin geslaagd te blijven bestaan dankzij de toegenomen aandacht voor het milieu.

MVO-activiteiten van Troldtekt omvatten drukwerk met een groene voetafdruk

Case 2017: Troldtekt steunt de doelen voor een duurzame wereld

De lidstaten van de VN hebben 17 gemeenschappelijke doelen vastgesteld om te zorgen voor een afweging van de ecologische en economische dimensies van duurzame ontwikkeling. Troldtekt focust zich met name op twee doelen en heeft geholpen bij het inspireren van andere bedrijven.

Troldtekt ondersteunt de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en heeft besloten zich te concentreren op de doelen waar het bedrijf het grootste verschil kan maken. In 2018 resulteerde dit in een nieuwe en energiezuinige fabriekslijn en verhoogde focus op FSC®-gecertificeerd hout.

Case 2017: Troldtekt gaat voor volledig FSC® certificatie

Troldtekt heeft de hoeveelheid duurzaam FSC-gecertificeerd hout dat gebruikt wordt in de productie verhoogd en is nu in staat producten te leveren die “FSC 100% gecertificeerd” zijn (FSC®C115450). Tegelijkertijd heeft Troldtekt de PEFC certificatie uit gefaseerd om zich volledig te focussen op het FSC label.

Troldtekt satser fuldt ud på FSC-certificering

Case 2017: Milieugoedkeuring biedt systematisch overzicht

Als productiebedrijf moet Troldtekt de naleving van veel verschillende vereisten documenteren om ervoor te zorgen dat het bedrijf geen negatieve invloed heeft op het milieu, bijvoorbeeld op het gebied van lawaai, luchtvervuiling, afvalbeheer en afvalwater.

Troldtekt CSR 2017

Case 2017: Voorloper op het gebied van rioolscheiding

In verband met de uitbreiding van de productie in Troldhede heeft Troldtekt besloten om regen- en afvalwater op het gehele fabrieksterrein te scheiden. Het vergde enig speurwerk om de oude pijpleidingen in kaart te brengen, maar er werden belangrijke voordelen uit gehaald in de vorm van een verminderde belasting van de plaatselijke waterzuiveringsinstallatie en minder invloed op het aquatisch milieu.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: Kunnen bergen schors worden gebruikt voor meubels?

Tijdens een bezoek aan Troldtekt werd Tommy Mosgaard Jensen geïnspireerd door de grote stapels schors, een bijproduct van het productieproces. Geheel in lijn met de Cradle to Cradle-aanpak van Troldtekt besloot hij te onderzoeken of de schors nieuwe waarde kan creëren als materiaal voor meubelproductie.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2016: Systematisch afval sorteren heeft een positief impact op het milieu en ons bedrijf

In de productie van Troldtekt ligt er nu een nog grotere focus op het sorteren van karton en plastic, zodat ze niet in dezelfde container terechtkomen. Een nieuw sorteersysteem maakt het makkelijker voor Troldtekt om het afval correct te verwerken nadat het wordt weggegooid, en dat zoveel mogelijk wordt gerecycled.

Troldtekt, CSR 2016 - affaldshåndtering

Case 2016: Nieuwe spuithal resulteert in minder afval en grote werkte-vredenheid

Een volautomatische spuitfaciliteit heeft het verfafval van Troldtekt met meer dan 70 procent verminderd. De hal en nieuwe technologie hebben de werkomgeving een boost gegeven.

Troldtekt, CSR 2016 - Malerhal

Case 2015: Afval van houtwol-cement wordt een nieuwe natuurlijke hulpbron

Het houtwolcement van Troldtekt wordt gemaakt van het natuurlijke materiaal hout en cement, gewonnen uit Deense minerale bronnen en kan daardoor ook weer als compost aan de natuur worden teruggeven.

Dankzij een nieuw retourprogramma kan Troldtekt-afval nu als hulpbron aan de natuur worden teruggeven.

Troldtekt and the environment

Case 2015: Cement met duidelijke milieudoelstellingen

De cementproductie is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de ecologische voetafdruk van Troldtekt. Daarom is het van cruciaal belang dat Aalborg Portland, de onderneming die alle cement levert voor de akoestische Troldtekt-platen, op een strategische manier te werk gaat om haar impact op het milieu te reduceren.

Troldtekt and the environment

Case 2015: Nieuwe droogoven gebruikt de helft van de energie

Dankzij een nieuwe, hoog-efficiënte droogoven is Troldtekt in staat om haar akoestische platen aanzienlijk sneller te drogen en met een significant lager energieverbruik dan voorheen. Dat brengt voordelen met zich mee voor zowel het milieu als het bedrijfsresultaat.

Troldtekt and the environment