Case: Systematisch afval sorteren heeft een positief impact op het milieu en ons bedrijf

In de productie van Troldtekt ligt er nu een nog grotere focus op het sorteren van karton en plastic, zodat ze niet in dezelfde container terechtkomen. Een nieuw sorteersysteem maakt het makkelijker voor Troldtekt om het afval correct te verwerken nadat het wordt weggegooid, en dat zoveel mogelijk wordt gerecycled.

Foto:
Allan Madsen nam actief deel aan het ontwerpproces van het nieuwe sorteersysteem.

Troldtekt, CSR - affaldshåndtering

Oude kartonnen dozen, lege spuitbussen, kapotte tl-buizen en polypropyleen plastic Strapex bandjes. Elke dag genereert de productie van Troldtekt akoestische panelen veel verschillende soorten afval, dat ook op verschillende manieren moet worden verwerkt. Sommige kunnen gerecycled worden, terwijl andere soorten speciale verwerking vereisen en op een milieuvriendelijke manier verwerkt moeten worden. In het verleden had Troldtekt verschillende vervoerders die het afval verzamelden en verwerkten, waarbij een deel ervan, bijvoorbeeld karton, werd verbrand in de ketel van de fabriek. Dit was echter inefficiënt en onpraktisch.
- Kartonnen afval heeft geen waardevolle calorische waarden, dus het werd alleen verbrand om ervan af te komen. Het veroorzaakte tegelijkertijd problemen door het voedingssysteem van de ketel te blokkeren, zegt Allan Madsen, een metaalsmid tewerkgesteld in de onderhoudsafdeling van Troldtekt.

Afval is een gedeelde verantwoordelijkheid
Allan Madsen en zijn collega’s brachten de kwestie onder de aandacht bij het management van Troldtekt en hebben nu een nieuw en uitgebreid sorteersysteem geïntroduceerd. Sorteren werd om diverse redenen geïntroduceerd, maar het is essentieel dat medewerkers zelf betrokken zijn bij- en een actieve rol spelen in het proces, zegt milieu manager Renate Blom.

De goede container is dicht bij

Troldtekt, CSR 2016 - affaldshåndtering

Elke productieafdeling van Troldtekt heeft individuele afvalzakken ontvangen afhankelijk van de behoeften. Frederik Haunstrup, een leerling-metaalsmid, werd gevraagd om speciaal ontworpen houders te lassen voor de afval bewegwijzering, die onder andere een afbeelding laat zien van het soort afval dat in de container moet.
- We hebben veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat het gemakkelijk is om het afval correct te sorteren, aangezien de goede container altijd dicht bij is. De timmerlieden hebben bijvoorbeeld veel verpakkingsmateriaal, terwijl de metaalwerkers restolie, afvoeren, metalen en chemicaliën moeten weggooien. Als leerling was ik enthousiast om mee te helpen, ook omdat het een uitdaging was om de ronde tubes te lassen waar de afvalstands van gemaakt zijn, zegt Frederik Haunstrup.

De afval bewegwijzering wordt ook gebruikt om de grote containers te markeren die Troldtekt huurt.
Troldtekt, CSR 2016 - Affaldshåndtering

- De enige manier om afvalsortering succesvol te maken is als alle medewerkers het nut ervan inzien. Er hoeft maar één persoon iets in de verkeerde container te gooien om het systeem te laten mislukken. Het was daarom cruciaal om input te krijgen van medewerkers over welk afval er gesorteerd moet worden, zegt Renate Blom.

Sorteren biedt een beter overzicht
Naast voordelen m.b.t. zowel het milieu als praktische zaken, zijn er nog andere positieve aspecten aan het nieuwe afvalsorteringssysteem. Slechts één bedrijf verwerkt al het afval, wat het makkelijker maakt voor Troldtekt om bij te houden wat er gebeurt met het afval zodra het de fabriek verlaat.
- Het is een belangrijk deel van onze algemene strategie om zoveel mogelijk te recyclen en op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier te handelen. Dit betekent ook dat we vat moeten hebben op de data en documentatie, zodat we weten hoeveel er wordt verbrand, gerecycled en naar een stortplaats wordt gebracht. Dat is veel gemakkelijker geworden nu er slechts één bedrijf het afval verwerkt, zegt Renate Blom.

Afvalbakken worden geleegd met gebruik van een heftruck, waardoor er zo min mogelijk handmatig gebeurt.
Troldtekt, CSR 2016 - Affaldshåndtering

Geld in karton en plastic

Plastic wordt lokaal verzameld en naar een grote container gebracht.
Troldtekt, CSR 2016 - Affaldshåndtering

Als de afvalstands vol zijn, zorgt de huisbewaarder van het bedrijf, Allan Hammer, ervoor dat deze worden geleegd in de containers, en dat het afval correct wordt gesorteerd. Er zijn zowel goede economische- als milieu gerelateerde redenen om het afval grondig te sorteren.
- Ik ben soort van een medewerker bij een recycling centrum. Mijn collega’s weten me te vinden als ze enige twijfel hebben over in welke container ze iets moeten weggooien. De introductie van het schema ging erg goed, en er is slechts een enkele keer iets in de verkeerde container beland. Het vraagt natuurlijk om wat extra aandacht van het personeel op dagelijkse basis, maar iedereen is het erover eens dat het een goed idee is. Het is logisch dat we het milieu goed willen beschermen, en met dit nieuwe schema krijgen we betaald voor dingen die gerecycled kunnen worden in plaats van te betalen voor het ophalen van deze items. Karton en plastic in het bijzonder brengen veel geld op als ze goed worden gesorteerd, zegt Allan Hammer.