Product life cyclus

Product life cyclus

De focus op het milieu en de duurzaamheid gedurende de gehele levenscyclus van onze producten - materialen, productie, transport, gebruik en verwijdering - is van groot belang en zorg voor Troldtekt.

Dit is de kern van de redenering achter de levenscyclus van het product, dat een duurzame basis voor onze ecologische visie vormt.