Troldtekt® en minerale wol gemonteerd op beton

Construction Frequency (hZ) Specifications PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alpha NRC Class
Troldtekt sound absorption values

Concrete
95 mm mineral wool
22 mm wooden battens
25 mm Troldtekt

0,65 1 0,95 0,9 0,85 1 0,9 0,95 A
Troldtekt sound absorption values

Concrete
95 mm mineral wool
22 mm wooden battens
35 mm Troldtekt

0,65 1 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,95 A
Troldtekt sound absorption values

Concrete
40 mm mineral wool
40 mm wooden battens
20 mm Troldtekt

0,2 0,55 1 1 0,85 0,9 0,85 0,85 B
Troldtekt_and_mineralwool_on_concrete
Concrete
40 mm mineral wool
40 mm wooden battens
25 mm Troldtekt
0,25 0,6 1 0,9 0,8 0,95 0,85 0,85 B
Troldtekt sound absorption values
Concrete
45 mm mineral wool
45 mm wooden battens
25 mm Troldtekt
0,2 0,6 1 0,9 0,85 1 0,85 0,85 B
Troldtekt_and_mineralwool_on_concrete

Concrete
30 mm mineral wool
30 mm wooden battens
35 mm Troldtekt

0,2 0,5 1 0,85 0,8 0,95 0,8 0,8 B
Troldtekt sound absorption values
Concrete
45 mm mineral wool
45 mm wooden battens
35 mm Troldtekt
0,25 0,65 1 0,9 0,9 1 0,9 0,85 A

Troldtekt® Plus gemonteerd op beton

Construction Frequency (hZ) Specifications PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alpha NRC Class
Troldtekt sound absorption values

Concrete
22 mm wooden battens
25 + 18 mm Troldtekt Plus

0,1 0,3 0,75 1 0,85 0,95 0,6 0,75 C
Troldtekt sound absorption values

Concrete
22 mm wooden battens
35 + 18 mm Troldtekt Plus

0,15 0,3 0,8 1 0,9 1 0,6 0,75 C
Troldtekt sound absorption values

Concrete
45 mm wooden battens
25 + 40 mm Troldtekt Plus

0,2 0,6 1 1 0,95 0,9 0,9 0,85 A
Troldtekt sound absorption values
Concrete
45 mm wooden battens
35 + 40 mm Troldtekt Plus
0,25 0,65 1 0,95 0,95 1 0,95 0,9 A

Troldtekt® gemonteerd op beton

Construction Frequency (hZ) Specifications PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alpha NRC Class
Troldtekt sound absorption values

Concrete
20 mm Troldtekt

0,07 0,11 0,18 0,32 0,64 0,7 0,3 0,3 D
Troldtekt sound absorption values

Concrete
25 mm Troldtekt

0,1 0,15 0,25 0,4 0,75 0,6 0,3 0,4 D
Troldtekt sound absorption values
Concrete
35 mm Troldtekt
0,1 0,2 0,35 0,7 0,8 0,7 0,3 0,35 D
Troldtekt sound absorption values
Concrete
50 mm Troldtekt
0,15 0,25 0,5 0,85 0,7 0,85 0,5 0,55 D

Troldtekt® A2 gemonteerd op beton

Construction Frequency (hZ) Specifications PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alpha NRC Class
Troldtekt sound absorption values

Concrete
25 mm Troldtekt A2

0,1 0,15 0,25 0,45 0,8 0,7 0,35 0,4 D
Troldtekt sound absorption values
Concrete
40 mm wooden battens
25 Troldtekt A2
0,25 0,6 1 0,95 0,85 1 0,85 0,85 B