Feiten

Project:
McDonald‘s in Viby J, Denemarken
Architecten:
Sahl Arkitekter
Troldtekt Producten
Plafond type:
Troldtekt akoestische panelen
Kleur:
Grijs, speciale kleur
Structuur:
Fijn (1,5 mm houtwol)
Randafwerkingen:
K0-S, bevestigd op T35 profielsysteem, speciale kleur
Tekst & Foto’s
Tekst:
Helene Høyer Mikkelsen, architect
Foto’s:
Helene Høyer Mikkelsen, architect