Gezond binnenklimaat

De meeste mensen brengen het grootste deel van hun leven binnen door, waarvan een groot deel besteed wordt aan werk. Het is daarom van groot belang dat de gebouwen waarin we ons bevinden een goed binnenklimaat hebben, en er geen irritaties veroorzaakt worden die invloed hebben op onze gezondheid of het vermogen om te werken.

Wanneer we binnen zijn, zijn we beïnvloedbaar door verschillende factoren - luchtkwaliteit, vocht, warmte, licht, rook, lawaai en deeltjes van uitgestoten chemicaliën uit verschillende materialen. Symptomen van een slecht binnenklimaat variëren van irritatie aan de ogen, neus en keel, tot huiduitslag, hoofdpijn en misselijkheid.

Deense Binnenklimaat Keurmerk

Troldtekt is gecertificeerd tot de beste binnenklimaat categorieën door de Deense Binnenklimaat Keurmerk (Dansk Indeklima Mærkning). Om te kwalificeren voor de Deense binnenklimaat label moet off-gassing van een product binnen de eerste 60 dagen na de installatie afnemen. Troldtekt platen voldoen aan de eisen van de eerste meting na 10 dagen. Plafondproducten worden ook getest op de hoeveelheid vezels en deeltjes die worden afgestoten. Troldtekt platen kwalificeren voor de beste categorie, 'lage deeltjesuitstoot', dat wil zeggen minder dan 0,75 milligram per vierkante meter.

Deense Binnenklimaet Keurmerk (Dansk Indeklima Mærkning)
Het binnenklimaat is een combinatie van lucht, geur, geluid, licht, vochtigheid, statische elektriciteit, het ontwerp en de kleur. Het Deense Binnenklimaat Keurmerk (DIM) is een vrijwillige regeling voor bouwmaterialen en hun impact op het binnenklimaat etikettering. Het binnenklimaat certificaat is gebruikelijk in Noorwegen en Denemarken en wordt wereldwijd erkend. Voor het binnenklimaat label toe te kennen, moet het product voldoen aan bepaalde eisen tijdens het gebruik, terwijl de impact van het product op de kwaliteit van de binnenlucht ook wordt overwogen. Eén factor is de inhoud van de chemische stoffen in het product, een ander is welke stoffen vrijkomen van het product aan de omgevingslucht. Een product dat is gecertificeerd en geëtiketteerd onder het binnenklimaat regeling, wordt onderworpen aan uitgebreide testen. Het wordt geleverd met documentatie die aangeven dat de chemische stoffen alleen in lage maten vrijkomen. Plafondproducten worden ook getest op het vrijkomen van vezels en deeltjes.

Testen voor ontgassing
Alle producten zijn ingedeeld met een tijdswaarde in dagen - de tijdswaarde die relevant is voor het binnenklimaat. De tijdswaarde wordt bepaald op basis van de tijd die verstrijkt voordat het ontgassen 'verdwijnt'. De tijd wordt bepaald door middel van chemische analyse en sensorische (geur) evaluatie.

Troldtekt is geclassificeerd met de tijdswaarde 10 dagen, de beste categorie.

Testen voor vrijkomende deeltjes
In verband met de binnenklimaat certificering, zijn plafond producten ook geclassificeerd voor deeltjes die vrijkomen. Wat wordt bepaald door middel van bezinkbare stof bestaande uit deeltjes en vezels tijdens het vroege gebruik van het product.

De afgifte van deeltjes en vezels uit Troldtekt zijn geclassificeerd als laag, de beste categorie

Zie certificaat

M1 ingedeeld

Troldtekt is ingedeeld in de categorie M1 van de Finse Indoor Air Association en de Building Information Foundation RTS. Dit classificatiesysteem voor bouwmaterialen bevordert het gebruik van emissiearme producten en heeft drie emissie klassen. Emissieklasse M1 komt overeen met de beste kwaliteit en de emissieklasse M3 omvat materialen met de hoogste emissietarieven.

Een product zal de M1 classificatie ontvangen, mits het voldoet aan de specifieke eisen en getest is door een onafhankelijk laboratorium. Naast chemische tests, gaan de producten door een sensorische evaluatie met een Geur Raad. Troldtekt akoestische platen werden bekroond met de M1-certificaat die ervoor zorgt dat de VOC en geurende resultaten voldoen aan een aantal criteria.

De tests werden uitgevoerd door het Deense Instituut van technologie, waarbij de volgende methodes werden gebruikt voor het testen: ISO 16000-9, ISO 16000-3 en Eurofins 4430.

Verschil tussen de M1 en de Indoor Climate Label

Het belangrijkste verschil tussen de M1 certificaat en het Indoor Climate Label is dat het Indoor Climate Label de VOS-emissies meet in een gecombineerde waarde van de VOC, terwijl de M1-certificering systeem de VOS-emissies als afzonderlijke waarden meet.

Zie certificaat - ongeverfde Troldtekt panelen

Zie certificaat - geverfde Troldtekt panelen

Cradle to Cradle

Troldtekt akoestische platen zijn Cradle to Cradle gecertificeerd in de categorie gold. 

De certificering werd behaald, doordat de akoestische platen geen gevaarlijke stoffen bevatten en derhalve teruggegeven kunnen worden aan de natuur als compost.

Zie certificaat - Material Health

Allergy Friendly

Troldtekt is gekwalificeerd voor Allergy UK 'Allergy Friendly Product Award', wat bevestigt dat Troldtekt platen geen allergenen of schadelijke stoffen bevatten. De Allergy Friendly Product Award wordt alleen gegeven aan producten die de gezondheid en het welzijn verbeteren voor mensen met astma en allergieën. Om te kwalificeren voor de Allergy Friendly Product Award, moet het product worden onderzocht en beoordeeld door Allergy UK panel van adviseurs en deskundigen.

Zie certificaat

Sundahus Milieutechnische materiaalgegevens

De akoestische Troldtekt-platen worden vanuit milieuperspectief getest door het Zweedse 'Sundahus Milieutechnische materiaalgegevens'.

Via een databank op internet verstrekt Sundahus gestructureerde materiaalgegevens met het doel om gevaarlijke stoffen in de levenscyclus van een gebouw uit te faseren. De databank bevat duizenden producten die milieutechnisch geëvalueerd zijn. De evaluaties zijn gebaseerd op de verschillende producteigenschappen en zijn onderverdeeld in de volgende vijf categorieën: A, B, C+, C- en D.

De akoestische Troldtekt-platen zijn in de databank in categorie A ingedeeld. Die categorie bestaat uit producten die een minimale impact op de gezondheid en het milieu hebben.

Der Blaue Engel

"Der Blaue Engel" is een vrijwillige en onafhankelijke milieucertificering.

De eisen die de Blauwe Engel stelt, leggen bijzondere nadruk op het onderzoeken van de impact die producten en diensten hebben op het milieu; op het klimaat, hulpbronnen, water, bodem en lucht. Deze tests richten zich ook op hun impact op mensen.

Troldtekt is geclassificeerd als "Emissionsarm".

Zie certificaat