Gezondheid en binnenklimaat van gebouwen

We brengen tot 90% van ons leven binnenshuis door. Daarom is het voor ons cruciaal om ons te concentreren op de gezondheid van de gebouwde omgeving en is er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nog veel ruimte voor verbetering. Veel schadelijke stoffen glippen er toch doorheen om in nieuwe en gerenoveerde gebouwen te worden gebruikt, ten koste van de menselijke gezondheid. Een deel van de oplossing kunnen vrijwillige materialenpaspoorten zijn.

Toonaangevende certificatieschema's voor duurzame gebouwen houden rekening met het binnenklimaat, maar ze verschillen in hoe zwaar dit meeweegt. DGNB vereist metingen van de luchtkwaliteit en misschien zal een nieuw DGNB-Heart binnenkort gebouwen helpen markeren door speciale aandacht te besteden aan een gezond binnenklimaat. Via de Building Material Scout database is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de materialen die voldoen aan de gestelde eisen voor gecertificeerde gebouwen.

De materiaalgezondheid van Troldtekt akoestische platen en hoe de platen bijdragen aan een gezond binnenklimaat is grondig gedocumenteerd