Kies zorgvuldig bij het certificeren van uw bouwproject

Alle toonaangevende certificeringsschema’s voor duurzaam bouwen houden rekening met het binnenklimaat. Toch zijn er cruciale verschillen in de manier waarop de regelingen de verschillende criteria beoordelen.

De grootte en het type van een gebouw zijn ook van belang. Daarom is het belangrijk om bij het kiezen van een schema rekening te houden met de specifieke aspecten van het binnenklimaat dat u wilt documenteren.

 

Tegenwoordig kunnen ontwikkelaars en adviseurs kiezen uit een aantal erkende certificeringsregelingen, die elk de duurzame eigenschappen van gebouwen op een aantal gebieden documenteren. Binnenklimaat is in deze context een belangrijk onderdeel van de vergelijking.

De manier waarop elk schema specifiek omgaat met het binnenklimaat is echter enorm verschillend. WELL, een Amerikaans certificeringsprogramma, richt zich bijvoorbeeld primair op sociale duurzaamheid en legt de nadruk op gezondheidsbevorderende criteria zoals lucht, licht en geluid, maar houdt doorgaans geen rekening met ecologische of financiële duurzaamheid. De oudere regelingen, BREEAM en LEED, geven hoge prioriteit aan het milieu maar houden slechts in beperkte mate rekening met de financiële aspecten.

Verschillende regelingen hebben regionale varianten die rekening houden met het lokale klimaat, de bouwtradities en wetgevingen. Bovendien is het type gebouw ook belangrijk, aangezien sommige criteria wel worden meegenomen bij de certificering van kantoorruimten en openbare gebouwen, maar niet bij de certificering van woningen.

Grote verschillen in certificeringsschema’s volgens onderzoekers

"De verschillen tussen de certificeringsschema's kunnen het moeilijk maken om het juiste instrument te kiezen om het binnenklimaat te beoordelen", zeggen Tine Steen Larsen en Lasse Rohde, beide onderzoekers bij BUILD - Afdeling Bouw, Stad en Milieu, bij de Universiteit van Aalborg, Denemarken. Ze hebben een rapport geschreven waarin wordt onderzocht en vergeleken hoe de vijf internationaal erkende certificatieschema's - BREEAM, LEED, DGNB, WELL en LBC - elk het binnenklimaat laten meewegen voor de certificering van woningen.

"Zoals de certificeringsregelingen er vandaag uitzien, is het moeilijk voor zowel de bouwsector als de eindgebruikers om te ontcijferen wat de individuele certificeringen feitelijk zeggen over het binnenklimaat van een gebouw en hoe dit de gebruikers, het milieu en de samenleving beïnvloedt. Dit bracht ons ertoe om een overzicht te maken van hoe de schema's verschillende parameters meewegen op het gebied van binnenklimaat ”, zegt Lasse Rohde.

Hoe moeten lucht, licht en akoestiek worden meegewogen?

In de vergelijking van de onderzoekers wordt het binnenklimaatprobleem in een holistisch perspectief bekeken, waarbij de nadruk ligt op vier hoofdcategorieën, elk met een aantal subcategorieën:

  • Thermisch binnenklimaat (inclusief gebruikstemperatuur, koeling en tocht)
  • Akoestiek (inclusief nagalmtijd en geluidsisolatie)
  • Visueel binnenklimaat (inclusief daglicht, elektrisch licht en gezichtsveld)
  • Binnen luchtkwaliteit (inclusief ventilatiecapaciteit, luchtfiltratie en ontgassing van materialen)

Bij de vergelijking wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van gebruikers om het binnenklimaat te regelen door middel van bijvoorbeeld ventilatie en temperatuuraanpassing.

Van alle onderzochte criteria zijn alleen binnen luchtkwaliteit en gebruikerscontroles in alle schema's opgenomen. Vooral in LEED en LBC wordt de luchtkwaliteit bijzonder zwaar meegewogen, terwijl de verschillende criteria gelijkmatiger verdeeld zijn over BREEAM, DGNB en WELL. LEED voor Woningen onderscheidt zich echter van de andere certificeringsregelingen voor gebouwen onder LEED, omdat het alleen rekening houdt met de luchtkwaliteit. De LEED-certificering van andere typen gebouwen omvat andere aspecten, maar aangezien het onderzoek zich op woningen richtte, zijn deze niet zichtbaar in de vergelijking.

“Over het algemeen dekken alle certificatieschema's voor woningen - BREEAM, DGNB en WELL - voldoende de vier hoofdcriteria, terwijl LEED en LBC geen volledig beeld geven van het binnenklimaat. De specifieke subcategorieën die in de afzonderlijke certificeringsregelingen zijn opgenomen, variëren enigszins. DGNB biedt de breedste dekking in termen van het verenigen van financiële, ecologische en sociale duurzaamheid, terwijl het gunstig is om WELL samen met andere certificeringsprogramma's te gebruiken ”, zegt Tine Steen Larsen.

>> Lees meer over hoe certificeringsschema’s het binnenklimaat in woningen beoordelen in het AAU-rapport

 

Onderstaande cijfers tonen de vergelijking van onderzoekers van hoe het binnenklimaat wordt meegewogen in de verschillende certificeringsschema’s voor gebouwen.

Zoals de figuur laat zien, verschillen de diverse certificeringsschema’s sterk in de kwantificering van het binnenklimaat.

Alle schema's die bij de vergelijking zijn gebruikt, zijn gericht op woningen.

FOTO:

Lasse Rohde,
Onderzoeker bij BUILD - Afdeling Bouw, Stad en Milieu, bij de Universiteit van Aalborg, Denemarken.

FOTO:

Tine Steen Larsen,
Onderzoeker bij BUILD - Afdeling Bouw, Stad en Milieu, bij de Universiteit van Aalborg, Denemarken.