Privacy en cookiebeleid

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Aangezien we persoonlijke gegevens verwerken hebben we dit privacy beleid aangenomen om u te informeren over hoe uw persoonlijke gegevens verwerkt worden.

Troldtekt A/S is gegevensbeheerder van de gegevens die we verzamelen en we verzekeren dat uw persoonlijke gegevens verwerkt worden conform de wetgeving.

Indien u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens kan dat via e-mail: info@troldtekt.dk of telefonisch: +45 87 47 81 00.

Verwerking van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens is informatie die aan u toegeschreven kan worden. Bij gebruik van onze website verzamelen en verwerken we dat soort informatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld simpelweg door toegang tot content, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan wedstrijden of enquêtes, als u zich inschrijft als gebruiker of abonnee, door gebruik van extra services of aankopen via de website.

We verzamelen en verwerken doorgaans het volgende type gegevens: een unieke ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-adres, geografische locatie, alsook welke pagina’s u aanklikt (interesses). Daarbij verwerken we gegevens die u zelf invoert en waarvoor u toestemming geeft: naam, telefoonnummer, email, adres en betalingsinformatie. Dit is doorgaans in verband met inloggen of een aankoop.

Veiligheid
We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw data per ongeluk of illegaal verwijderd, vrijgegeven, verloren of aangetast wordt, terecht komt bij een onbevoegd persoon, misbruikt wordt of op een manier verwerkt wordt die niet in overeenstemming is met de wetgeving.

Doel
De gegevens worden gebruikt om u als gebruiker te identificeren en advertenties te tonen die waarschijnlijk relevant zijn voor u, om uw aankopen en betalingen te registreren, alsook u te voorzien van de gevraagde service, bijvoorbeeld een nieuwsbrief versturen. Daarbij wordt uw data gebruikt om onze service en content te optimaliseren.

Gegevensminimalisatie
We verzamelen, verwerken en bewaren alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn om ons doel te bereiken. Bijkomend kan bepaald zijn door de wet welk soort gegevens nodig zijn om te verzamelen en te bewaren op basis van onze handelspraktijken. Het type en de omvang van de persoonlijke gegevens die we verwerken kunnen nodig zijn om te voldoen aan een contract of andere wettelijke verplichting.

Gegevens zijn geüpdatet
Aangezien onze service afhankelijk is van het feit dat uw gegevens correct en up-to-date zijn, vragen we u ons te informeren over relevante veranderingen in uw persoonlijke gegevens. U kan gebruik maken van de bovenstaande contactinformatie om ons te informeren over deze veranderingen, die we vervolgens zullen updaten. Als we merken dat gegevens incorrect zijn updaten we deze en informeren we u hierover.

Bewaarperiode
De gegevens worden opgeslagen voor een periode die wettelijk toegestaan is. We verwijderen deze zodra ze niet meer nodig zijn. De tijdspanne hangt af van het type gegevens en de basis van de opslag. Daardoor is het niet mogelijk een algemene tijdspanne te geven voor hoe lang gegevens worden opgeslagen.

Toestemming
Uw toestemming om nieuwsbrieven, productinformatie en productmateriaal te ontvangen en mee te doen aan wedstrijden etc. is vrijwillig en kan u op elk moment terugtrekken door contact met ons op te nemen. Gebruik de bovenstaande contactinformatie als u verdere informatie wenst.

Gegevens doorgeven
Gegevens over uw website gebruik, welke advertenties u ontvangt en aanklikt, uw geografische locatie, geslacht en leeftijdssegment enz. worden doorgegeven aan een derde partij waarbij die gegevens bekend zijn. U kan deze partijen hieronder terugvinden onder “Gebruik van cookies”. De gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties van onszelf en derde partijen.

Daarbij maken we gebruik van derde partijen voor opslag en verwerking van gegevens. Zij verwerken alleen gegevens namens ons en mogen ze niet gebruiken voor eigen doeleinden.

We geven gegevens zoals naam, email etc. alleen door met uw toestemming.

 

Uw rechten
U heeft op elk moment recht om geïnformeerd te worden over welke gegevens we met betrekking tot u verwerken, waar we deze verzameld hebben en waarvoor we ze gebruiken. U kunt ook geïnformeerd worden over hoe lang we deze gegevens bewaren en wie ze ontvangt, in het geval dat we gegevens doorgeven in Denemarken of aan andere landen.

Op uw verzoek kunnen we u informeren over welke data we over u verwerken. De toegang kan beperkt zijn omwille van de privacybescherming van anderen, bedrijfsgeheimen en immateriële rechten.

U kan gebruik maken van uw rechten door contact met ons op te nemen. U kan onze contactinformatie bovenaan vinden.

Indien u denkt dat de persoonlijke gegevens die we van u verwerken onnauwkeurig zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren. In dat geval moet u contact met ons opnemen en ons informeren over wat er onjuist is en hoe dit gecorrigeerd kan worden.

In sommige gevallen zijn we verplicht uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit is het geval als u uw toestemming intrekt. Wanneer u bijvoorbeeld denkt dat uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waar ze voor verzameld zijn kan u verzoeken om deze te verwijderen.

U kunt ook een klacht indienen bij het Deense Agentschap voor Gegevensbescherming.

Als u contact met ons opneemt met een verzoek om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of verwijderen, onderzoeken we of aan de eisen voldaan is, en in dat geval vervolledigen we zo snel mogelijk de aanpassingen of verwijdering.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt bezwaar maken tegen het verwerken en delen van uw gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt gebruik maken van de contactinformatie bovenaan om bezwaar te maken. Indien uw bezwaar gegrond is stoppen we met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van gegevensoverdracht als u wilt dat uw gegevens worden overgedragen naar een andere gegevenscontroller of gegevensverwerker.

Op eigen initiatief verwijderen we uw persoonlijke gegevens als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden.

Deze website is eigendom van Troldtekt A/S, VAT DK45810011, Sletvej 2A, DK 8310 Tranbjerg J.