Goede akoestiek

Een belangrijk onderdeel van een goed en gezond binnenklimaat is een efficiënte geluidsabsorptie.

Troldtekt staat bekend om haar uitstekende akoestische eigenschappen, die helpen bij het verminderen van ruis en iedere ruimte een goede akoestiek geven.

Goede akoestiek in een kamer is een vereiste voor een goed binnenklimaat. Als de akoestiek slecht is, wordt geluid lawaai en bent u niet in staat te horen wat er gezegd wordt.

Goede akoestiek is belangrijk voor het gevoel van welzijn in huis, op het werk, op school, in het zwembad, de bioscoop of het theater. Met andere woorden, in elke ruimte waar mensen samen tijd doorbrengen.

Leer meer over de belangrijkste concepten binnen de ruimteakoestiek.

Geluid en lawaai

Doorgaans wordt er verschil gemaakt tussen geluid en lawaai. Geluid zijn compressiegolven die reizen door de lucht. Gewenste geluidsgolven vinden we aangenaam, chaotische golven categoriseren we als ruis.

Wetenschappelijk gezien wordt geluid bepaald op de volgende manier:

Elastische moleculaire schommelingen in de lucht of andere media die een kettingreactie door de invoering van de dichtstbijzijnde deeltjes in beweging  creëren. Het geluid zal dan verspreiden op een bepaalde voortplantingssnelheid genaamd de geluidssnelheid in het medium in kwestie.

Frequentie

Frequentie drukt uit hoe vaak een geluidsgolf trilt per seconde. Frequentie wordt gemeten in Hertz (Hz). 100 Hz komt overeen met 100 trillingen per seconde. Basgeluiden hebben een lage frequentie, terwijl hoge tonen een hoge frequentie hebben. Frequentie wordt gemeten in Hertz (Hz):

1 Hz = 1 trilling per seconden.

De lage frequentie van basgeluiden hebben lange, zachte geluidsgolven met weinig trillingen per seconde, terwijl een hoge toon vele trillingen per seconde heeft.

Laagfrequent basgeluid - Hoogfrequent geluid

Bijvoorbeeld, de golflengte in lucht voor een geluidsgolf met een frequentie van 20 Hz is 17 m, maar dezelfde golflengte voor een hoogfrequente geluidsgolf met een frequentie van 20 kHz is slechts 1,7 cm.
Dit betekent dat de geluidsgolf is omgekeerd evenredig met de frequentie.

Geluidsdruk

Geluidsintensiteit wordt beschreven met behulp van decibel (dB) eenheden. Hoe hoger de geluidsdruk, hoe hoger de decibelwaarde.

Als dB metingen vergelijkbaar zijn, moeten ze op dezelfde afstand worden  gemeten van de geluidsbron.

Nagalmtijd

De nagalmtijd is de tijd, gemeten in seconden, die loopt vanaf het moment dat een geluidsbron wordt onderbroken totdat het geluid uitsterft. Het is het karakter en de akoestische eigenschappen van de omliggende oppervlakken die bepalen hoe de geluidsgolven zich gedragen en tot uiting komen.

Wanneer een geluidsgolf een obstakel raakt, wordt het weerkaatst. Als het oppervlak hard is zal de geluidsgolf direct worden weerkaatst, terwijl een zacht en oneffen oppervlak een deel van de geluidsgolven zal absorberen en vertragen, of de galm dempen. Normaliter is een lange nagalmtijd ongewenst omdat het echo-effect van de eerste geluidsgolven mengt met de daarop volgende geluidsgolven. Het resultaat is een luidruchtig en chaotisch akoestisch beeld waarin het moeilijk is om individuele geluiden te onderscheiden.

Met een korte nagalmtijd wordt het akoestisch beeld preciezer en scherper, en de spraakverstaanbaarheid neemt aanzienlijk toe.

Geluidsabsorptie

Een korte nagalmtijd kan worden bereikt door het toepassen van materialen met een hoge geluidsabsorptie. Deze eigenschap kan worden beschreven met behulp van een absorptiecoëfficiënt - opgegeven met de Griekse letter a (alpha).

Harde en stijve materialen met een glad oppervlak hebben vaak een lage geluidsabsorptiewaarde, terwijl de materialen met een zachte, oneffen of poreus oppervlak meestal een hoge geluidsabsorptiewaarde hebben.

Hoe hoger het aandeel van de totale oppervlakte van de kamer die het geluid absorbeert, hoe minder vibraties er zullen zijn in de kamer. Daarom is het belangrijk om een materiaal te selecteren met een hoge geluidsabsorptiewaarde voor grote oppervlakken.

Op die manier is het mogelijk de nagalmtijd te reguleren en te beperken om een goed akoestisch beeld te verkrijgen.

Het plafond is gewoonlijk het gemakkelijkste oppervlak om akoestiek te reguleren, aangezien het zowel groot als toegankelijk is.

Spraakverstaanbaarheid

De spraakverstaanbaarheid in een ruimte is afhankelijk van de nagalmtijd en het achtergrondgeluid.

Als een kamer een lange nagalmtijd heeft, zullen gesproken woorden niet wegsterven voordat de volgende woorden de luisteraar bereiken. Dit resulteert in een slechte verstaanbaarheid waardoor het voor de luisteraar moeilijk is te begrijpen wat er gezegd wordt. 

Echter, als het geluid wordt geabsorbeerd, wat resulteert in een korte nagalmtijd, levert dit een goede geluidsomgeving en een hoge spraakverstaanbaarheid op.

 

Achtergrondgeluid heeft gevolgen voor het welzijn

Uit een rapport van het Danish National Research Centre for the Working Environment, blijkt dat leraren die lesgeven op scholen met een slechte akoestiek minder tevreden zijn met hun baan dan leraren die lesgeven op scholen met een goede akoestiek. De studie wees uit dat de belangrijkste factor voor de ontevredenheid van leraren de lange nagalmtijd was, waarvan bekend is dat dit resulteert in een lawaaierige, chaotische akoestische omgeving.

107 leraren op tien verschillende scholen in Kopenhagen namen deel aan de studie. Onder deze leraren was de wens om van baan te veranderen zes keer groter dan bij leraren die in ruimten met een lange nagalmtijd les geven. Als het geluidsniveau hoog was voor tenminste een kwart van de werktijd, waren leraren ook minder gemotiveerd en ervoeren ze meer vermoeidheid.

Slechte akoestiek beïnvloedt ook de percepties van leraren over de leerlingen. De studie wees uit dat leerkrachten die werken in de klas met een lange nagalmtijd het sociale klimaat in de klas als concurrerender en agressief zien en minder relaxed en comfortabel.

Meer over het onderwerp

Misschien ben je ook geïnteresseerd in