Troldtekt & MVO

Vergaande initiatieven en gedocumenteerde resultaten zijn de sleutelwoorden voor de MVO-activiteiten van Troldtekt. Wij nemen deel aan het UN Global Compact en doen elk jaar op vier gebieden verslag van onze MVO-initiatieven

De MVO-activiteiten (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van Troldtekt vormen een dynamisch proces dat is geïntegreerd in ons senior management. Daarbij staat voor ons niet alleen het aantal MVO-doelstellingen centraal. Het gaat veel meer om het continu analyseren van de vraag welke doelstellingen voor ons belangrijk zijn – om vervolgens op een ambitieuze manier te trachten die doelen te verwezenlijken.

Een essentieel element van de MVO-activiteiten van Troldtekt is het Cradle to Cradle-principe (‘Van de wieg tot de wieg’) dat ook de basis vormt van onze bedrijfsstrategie.

 

Wij ondersteunen de VN-principes

Sinds 2010 zijn wij aangesloten bij het UN-Global Compact – het grootste initiatief ter wereld wat maatschappelijk verantwoord ondernemen betreft. Dat betekent dat wij de tien principes van de VN op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, het milieu en corruptiebestrijding ondersteunen en onze bedrijfsvoering daarop afstemmen. Dit betekent tevens dat wij verplicht zijn om jaarlijks verslag te doen van onze initiatieven en vooruitgang.

Meer over het onderwerp

Troldtekt waarden

Innovatief, geloofwaardig en sociaal verantwoordelijk zijn, dat zijn de waarden die Troldtekt verbinden. De medewerkers zijn samen tot deze waarden gekomen en werken dagelijks om deze in de praktijk te implementeren.

CSR geformaliseerd in CSR beleid

Troldtekt wil een maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn die duurzame ontwikkeling en een circulaire economie bevordert. Deze ambitie is geformaliseerd in ons CSR-beleid en lidmaatschap van de UN Global Compact. We werken strategisch met CSR en rapporteren jaarlijks over onze CSR-maatregelen op vier belangrijke gebieden.

UN Global Compact

UN Global Compact is ‘s werelds grootste vrijwillige initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met 8700 aangesloten ondernemingen en organisaties in meer dan 130 landen. Troldtekt sloot zich aan in 2010.

Gedragscode

De gedragscode van Troldtekt is erop gericht ervoor te zorgen dat onze leveranciers dezelfde milieu-, ethische en sociale normen hanteren als bij onze productie van akoestische panelen. Lees hier hoe.

80 jaar sociale verantwoordelijkheid

In 1936 richtte toenmalige directeur en eigenaar Louis Hammerich een fonds op dat nog steeds actief is om financiële steun te bieden aan medewerkers die getroffen zijn door ongeluk. Lees hier meer.

Troldtekt en het milieu

UN Global Compact is ‘s werelds grootste vrijwillige initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met 8700 aangesloten ondernemingen en organisaties in meer dan 130 landen. Troldtekt sloot zich aan in 2010.

Troldtekt en de arbeidsomstandigheden

Wij streven er voortdurend naar om de werkomgeving te verbeteren om van Troldtekt een nog aantrekkelijkere werkplek te maken.

Troldtekt en de maatschappij

Bij Troldtekt hebben wij ook oog voor de maatschappij in het algemeen en gaan wij voortdurend de dialoog aan met onze stakeholders.

Troldtekt en de mensenrechten

Als onderdeel van het lidmaatschap van het UN Global Compact, stelt Troldtekt alles in het werk om de mensenrechten te ondersteunen en te bevorderen.

Troldtekt en de MVO rapportage

Troldtekt baseert haar MVO-rapportages op het Global Reporting Initiative (GRI G4).