Cradle to Cradle gecertificeerde akoestische oplossingen

De akoestische platen van Troldtekt zijn Cradle to Cradle-gecertificeerd in de categorie Goud conform de meest recente Cradle to Cradle Certified® norm 3.1. De certificering heeft betrekking op het volledige productassortiment van de akoestische Troldtekt-platen in naturel crème, naturel grijs en op platen geverfd in de standaardkleuren wit 101, grijs 202, houtskoolgrijs 208 en zwart 207. De certificering Goud is ook van toepassing op de niet-brandbare A2-platen en de agro-platen van Troldtekt

De certificering is verleend omdat de panelen onder andere geen schadelijke stoffen bevatten en daarom als voedingsstof in het biologische circuit kunnen worden teruggegeven aan de natuur.

Download het
C2C-certificaat

Download het
Certificaat gezonde materialen

Circulaire stroom van materialen

In wezen is het Cradle to Cradle-concept op drie principes gebaseerd:

 • afval = voedsel: alle materialen kunnen als grondstof voor iets anders dienen;
 • gebruik van zonne-energie: de productie moet op hernieuwbare energie zijn gebaseerd;
 • geef ruim baan aan diversiteit: diversiteit is waardevol.

Het Cradle to Cradle-model (‘Van de wieg tot de wieg’) is een vervolg op het Cradle to Grave-model (‘Van de wieg tot het graf’) waarbij de producten na gebruik worden verwijderd.

Bij het Cradle to Cradle-concept wordt naar een kringloop van materialen gestreefd door de producten zodanig te ontwerpen dat ze gerecycled kunnen worden via de biologische kringloop (door de materialen aan de natuur terug te geven) of via een technische kringloop (door de materialen te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten).

De vijf Cradle to Cradle categorieën

Cradle to Cradle Certified® is een internationaal erkend en geverifieerd productcertificatieschema, welk producten op hun gehele levenscyclus beoordeeld. Binnen de levenscyclus kennen zij 5 beoordelingscategorieën:

 • Gezonde materialen:
  de bestanddelen van het product worden tijdens de volledige toeleveringsketen tot op 100 ppm geïnventariseerd. Daarna worden de gevolgen voor de gezondheid van mensen en het milieu beoordeeld. Doel is om uitsluitend stoffen te gebruiken die deel uit kunnen maken van gezonde levenscycli zonder dat ze schade toebrengen aan mensen of het milieu.
 • Hergebruik van materialen:
  het product moet zodanig zijn ontworpen (of het moet mogelijk zijn om het product zodanig te ontwerpen) dat het in een nieuwe biologische of technische kringloop kan worden opgenomen zodat het niet tot afval leidt. 
 • Hernieuwbare energie en koolstofbeheer:
  doel is om koolstofneutraliteit te realiseren en om voor alle productieprocessen 100% hernieuwbare energie te gebruiken.
 • Waterbeheer:
  om de hoogste certificering te kunnen krijgen, moet alle water dat tijdens het productieproces is gebruikt, dermate schoon zijn dat het in beginsel drinkbaar is.
 • Sociale rechtvaardigheid:
  er wordt beoordeeld of de onderneming de algemeen erkende beginselen voor sociale rechtvaardigheid in acht neemt.

Een Cradle to Cradle-certificering vereist een permanente verbetering van producten en processen. In elke categorie zijn er vijf prestatieniveaus: Basis, Brons, Zilver, Goud en Platina. Om op een bepaald niveau gecertificeerd te worden, moet het product of het proces aan de minimumcriteria voor elke categorie voldoen. Het certificaat moet om de twee jaar verlengd worden. Om die certificering opnieuw te krijgen, moet aangetoond worden dat er in de tussenliggende periode vooruitgang is geboekt op weg naar een hoger certificeringsniveau.

Het Cradle to Cradle Certified® programma wordt beheerd door het onafhankelijke non-profit Cradle to Cradle Products Innovation Institute, C2CPII. Om voor certificering in aanmerking te komen, moet een producent samenwerken met een C2CPII-geaccrediteerde keuringsinstelling, zoals Vugge til Vugge Danmark ApS (Cradle to Cradle Denemarken). Deze organisatie heeft de meest recente vervolgcertificering van de akoestische Troldtekt-platen uitgevoerd. De definitieve goedkeuring en het uitvaardigen van de certificaten blijft de verantwoordelijkheid van het C2CPII.

Lees meer over Cradle to Cradle op www.c2ccertified.org/

De Cradle to Cradle-certificering betekent dat een product geëvalueerd wordt met betrekking tot de gevolgen voor de gezondheid van mensen en het milieu. Daarnaast wordt het potentieel van het product beoordeeld om in de levenscyclus van toekomstige materialen te worden geïntegreerd.

Na gebruik kunnen de akoestische Troldtekt-platen weer in de biologische kringloop worden opgenomen.

In het kader van de certificering, zijn de materialen die gebruikt worden om de Troldtekt-platen te maken, onderworpen aan een zogeheten ABC-X beoordeling. Dat betekent dat het product voor 100% is geëvalueerd (naar gewicht) en dat alle bestanddelen van de materialen zijn geïnventariseerd (tot op 100 ppm). Geconcludeerd is dat alle materialen veilig zijn voor integratie in de biologische kringloop en voor de gezondheid van mensen en het milieu. Het gebruik van sommige stoffen in de geverfde producten zal uitgefaseerd worden om een certificering op platinaniveau mogelijk te maken.