Effectieve brandbescherming

De brand eigenschappen van het plafond en de wand hebben een grote invloed op hoe een brand zich ontwikkelt. Tijdens evacuatie is het belangrijk dat de temperatuur, rookconcentratie, warmtestraling en andere factoren mensen niet verhinderen om het gebouw veilig te kunnen verlaten of vergroot het risico van de interventiemogelijkheden van de brandweer.

Troldtekt platen zijn gemaakt van het natuurlijke materiaal hout en cement, gewonnen uit Deense minerale bronnen. Hout is een organisch en brandbaar materiaal, maar elke houtvezel in een Troldtekt plaat wordt ingekapseld en beschermd door onbrandbaar cement. Troldtekt platen hebben daarom lage ontvlambaarheid, komt er bij brand weinig hitte vrij en treedt er ook weinig rookvorming op. Troldtekt A2 platen, gemaakt met behulp van speciaal cement, is een niet-brandbaar materiaal.

 

European CE markering

In de EU is het verplicht om een CE-markering te hebben over de producten die worden gedekt door een Europese geharmoniseerde norm of een Europese technische goedkeuring. Troldtekt heeft een CE-markering in overeenstemming met de Europese norm voor cementgebonden houtwol, EN 13168 – producten voor thermische isolatie van  gebouwen –fabrieksmatig geproduceerde houtwolproducten. Verder heeft Troldtekt de Europese geharmoniseerde norm voor verlaagde plafonds, EN 13964.

Lees meer over de CE-markering en de Construction Products Regulation (CPR).

Dus, in overeenstemming met deze normen, zijn de volgende Troldtekt-producten getest en geclassificeerd in brand volgens EN 13501:

- De reactie op brandklasse voor Troldtekt akoestische platen B-s1, d0.
- De reactie op brandklasse voor Troldtekt designoplossingen B-s1, d0.
- De reactie om brandklasse voor Troldtekt A2 platen A2-s1, d0.

 

Reactie op brandklasse B-s1, d0 en A2-s1, d0

B en A2 duiden respectievelijk de mate waarin het materiaal bijdraagt aan vuur, oftewel het gedrag bij brand. De classificatie gaat van A1 (onbrandbaar, niet biologische en / of brandbare componenten) tot F. F betekent echter dat het paneel niet is getest en niet kan worden verkocht en gebruikt voor plafondbekleding. De aanvullende classificatie met betrekking tot de productie van rook varieert van s1, als de beste, tot  S3, als de slechtste. Tenslotte, de extra classificatie ten opzichte van brandende druppels / deeltjes varieert van d0 als beste en omlaag naar d2. Samen vormen deze classificaties het "brandgedrag" classificatie.