Brandveiligheid

De brand eigenschappen van het plafond en de wand hebben een grote invloed op hoe een brand zich ontwikkelt. Tijdens evacuatie is het belangrijk dat de temperatuur, rookconcentratie, warmtestraling en andere factoren mensen niet verhinderen om het gebouw veilig te kunnen verlaten.

Troldtekt platen zijn gemaakt van het natuurlijke materiaal hout en cement, gewonnen uit Deense minerale bronnen. Hout is een organisch en brandbaar materiaal, maar elke houtvezel in een Troldtekt plaat wordt ingekapseld en beschermd door onbrandbaar cement. Troldtekt platen hebben daarom lage ontvlambaarheid, komt er bij brand weinig hitte vrij en treedt er ook weinig rookvorming op. Troldtekt A2 platen, gemaakt met behulp van speciaal cement, is een niet-brandbaar materiaal.

 

European CE markering

In de EU is het verplicht om een CE-markering te hebben over de producten die worden gedekt door een Europese geharmoniseerde norm of een Europese technische goedkeuring. Troldtekt heeft een CE-markering in overeenstemming met de Europese norm voor cementgebonden houtwol, EN 13168 – producten voor thermische isolatie van  gebouwen –fabrieksmatig geproduceerde houtwolproducten. Verder heeft Troldtekt de Europese geharmoniseerde norm voor verlaagde plafonds, EN 13964.

Lees meer over de CE-markering en de Construction Products Regulation (CPR).

Dus, in overeenstemming met deze normen, zijn alle Troldtekt producten getest bij brand volgens EN 13501:
- De reactie op brandklasse voor Troldtekt platen B-s1, d0.
- De reactie om brandklasse voor Troldtekt A2 platen A2-s1, d0.

 

Reactie op brandklasse B-s1, d0 en A2-s1, d0

B en A2 duiden respectievelijk de mate waarin het materiaal bijdraagt aan vuur, oftewel het gedrag bij brand. De classificatie gaat van A1 (onbrandbaar, niet biologische en / of brandbare componenten) tot F. F betekent echter dat het paneel niet is getest en niet kan worden verkocht en gebruikt voor plafondbekleding. De aanvullende classificatie met betrekking tot de productie van rook varieert van s1, als de beste, tot  S3, als de slechtste. Tenslotte, de extra classificatie ten opzichte van brandende druppels / deeltjes varieert van d0 als beste en omlaag naar d2. Samen vormen deze classificaties het "brandgedrag" classificatie.

Internationale classificaties

Troldtekt panelen zijn getest op brandveiligheid en geclassificeerd onder een aantal internationale standaarden, waaronder MK (Denemarken), RISE (Zweden), Warringtonfire (Verenigd Koninkrijk) KOMO (Nederland).

Typegoedkeuring is een Zweedse vrijwillige etiketteringsregeling voor het bouwen van materialen en apparaten. Voor het label toe te kennen, moet het product voldoen aan bepaalde eisen in de Zweedse Building verordening. Bovendien is een gecertificeerd en gelabeld product, onder de typegoedkeuring regeling, onderworpen aan uitgebreide testen, kwaliteitscontrole, productie controle en berekeningen.

Download certificaat

In Denemarken, vermeldt het MK certificaat dat de Troldtekt producten ’klasse A materiale’ en ’Klasse 1 beklædning’ zijn, aldus DS 1065-2. Daarom wordt gedocumenteerd dat Troldtekt voor ten minste 10 minuten brandbescherming voorziet van het onderliggende materiaal, alsmede bescherming biedt tegen brand in ruimtes, indien aanwezig. ’Klasse 1 beklædning’ is een vereiste in de Deense bouwvoorschriften.

Download certificaat

The Warrington Fire tests voor de naleving van de eisen Troldtekt Staten voor een klasse 0 oppervlak, zoals gedefinieerd in Approved Document B aan de Britse Bouwbesluit 2000. Verder Klasse 1 wordt bepaald Met betrekking tot de Surface verspreiding van vlammen classificatie (BS 476).

In Nederland zijn Troldtekt producten vanaf het jaar 2000 verkocht op de BENELUX markt, eerst als Stertekt (waar ze naast de reguliere Troldtekt panelen ook combi-panelen mee produceren voor kwalitatief hoogwaardige akoestische, brandveilige en thermische prestaties), maar sinds 2019 worden ook de Troldtekt panelen onder de Troldtekt naam verkocht.