Nieuwe materiaalpaspoorten kunnen bouwprojecten gezond en circulair maken

Enorme hoeveelheden schadelijke stoffen in bouwmaterialen slagen er toch in om zowel bij nieuwbouw als bij renovatie erdoorheen te glippen.

"Je moet bijna een chemicus zijn om elk materiaal op maat te maken", zegt Martha Lewis, architect en Hoofd Materialen bij Henning Larsen Architects. Ze heeft een idee om dit op te lossen: vrijwillige materiaalpaspoorten, die de transparantie aanzienlijk vergroten.

De paradox is gemakkelijk te herkennen: terwijl de bouwsector zich inzet voor het concept van duurzaamheid, is er geen vooruitgang in zicht als het gaat om het bepalen van de ingrediënten in bouwmaterialen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Integendeel, de hoeveelheid chemicaliën in verf, lijmen, coatings, bouwmaterialen en vele andere categorieën is toegenomen.

In 2017 (de laatste cijfers uit de Nordic SPIN-database) bevatten de bouwmaterialen die in Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland werden gebruikt in totaal bijna 112.000 ton stoffen die in de Scandinavische regio en / of de EU als schadelijk zijn geclassificeerd. Alleen al in Denemarken was dat 19.800 ton in 2017, terwijl het 14.200 ton was in 2012 en 22.500 ton in 2016. Deze schommelingen kunnen grotendeels het gevolg zijn van wisselende activiteitsniveaus in de bouwsector. Maar het komt erop neer dat de gezondheid van materialen niet dezelfde focus heeft als bijvoorbeeld ventilatie, akoestiek of daglicht.

“Enerzijds heeft iedereen in de bouw het over duurzaam bouwen, anderzijds weten weinig mensen wat er in bouwmaterialen zit. Ontwikkelaars en architecten zijn geen chemici, dus er is een algemene behoefte aan meer transparantie over de ingrediënten ”, zegt Martha Lewis, Senior Architect en Head of Materials bij Henning Larsen Architects. Ze ontving de ‘Persoonsprijs’ bij de ”Building Green Sustainability Awards” in 2019.

“In veel gevallen kunnen bouwmaterialen die ongewenste stoffen bevatten niet worden gerecycled in nieuwe gebouwen, noch kunnen ze worden vermalen en gebruikt als grondstof voor nieuwe materialen. Dat is de reden waarom deze trend het streven naar een circulaire economie in de weg staat '', vervolgt ze en wijst op andere nadelige gevolgen:

“Materialen met schadelijke stoffen worden vaak geproduceerd in omstandigheden waarin medewerkers worden blootgesteld aan problematische chemicaliën. Bouwers worden op bouwplaatsen ook blootgesteld aan twijfelachtige stoffen en in veel gevallen leiden de schadelijke ingrediënten tot een hogere mate van ontgassing in de binnenlucht van een gebouw, wat de gezondheid van de gebruikers kan schaden '', zegt Martha Lewis.

Werken aan materiaalpaspoorten en -banken

Het is Martha Lewis duidelijk dat verbeteringen vrijwillig moeten zijn, aangezien het implementeren van nieuwe wettelijke vereisten via het EU-systeem een moeilijk en bewerkelijk proces is. Daarom heeft ze de krachten gebundeld met Troldtekt en andere partijen, om een taskforce op te zetten die moet zoeken naar manieren om het gebruik van materiaalpaspoorten in de bouwsector te implementeren.

“Materiaalpaspoorten worden een vrijwillig schema, waarbij fabrikanten duidelijk aangeven welke stoffen in hun producten zitten. Dit leidt tot gezondere gebouwen en maakt het mogelijk om informatie te koppelen aan digitale bouwmodellen die klanten zelf updaten, bij bijvoorbeeld het vervangen of schilderen van een materiaal. Dit zal duidelijk aangeven welke materialen in circulaire kringlopen kunnen worden opgenomen wanneer een gebouw moet worden opgeknapt of gesloopt ”, zegt Martha Lewis.

Het feit dat gebouwen moeten dienen als 'materiaalbanken' was ook het basisidee van het BAMB-project (Building as Material Banks), waarin partners uit verschillende Europese landen - met steun van de EU - materiaalpaspoorten onderzochten als een manier om duurzame groei en de circulaire economie te bevorderen.

Architecten hebben een verantwoordelijkheid

Hoewel materiaalpaspoorten nog op de tekentafel liggen, zijn architecten al verantwoordelijk voor het opnemen van gezondere materialen in hun gebouwen, vindt Martha Lewis. Dit geldt met name op gebieden waar er daadwerkelijk transparantie is over de ingrediënten. Zo is het van belang dat zij zich vertrouwd maken met de verplichte veiligheidsinformatiebladen voor vloeibare stoffen die in veel bouwmaterialen voorkomen of worden toegepast.

“Verantwoordelijkheid moet al in de planningsfase beginnen bij de architecten. Het is belangrijk om een veiligheidsinformatieblad te kunnen ontcijferen, zodat je de ingrediënten in de producten die je kiest, begrijpt ”, zegt ze.

Ze benadrukt ook dat, omdat er nu al productcertificeringsregelingen bestaan, ontwikkelaars of adviseurs gecertificeerde producten kunnen kiezen als ze een gezond gebouw willen bouwen. Deze omvatten verschillende schema's waaronder Troldtekt is beoordeeld of gecertificeerd: het Nordic Swan Ecolabel, de Zweedse SundaHus-materiaalgegevens en Byggvarubedömningen, evenals Cradle to Cradle.

De materiaalvereisten van Nordic Swan Ecolabel houden rekening met CMR-stoffen (kankerverwekkend, mutageen of reproductie-toxisch) en hanteren tegelijkertijd een realistische benadering van de functionele vereisten die inherent zijn aan een bouwproject. In de meest recente versies heeft Cradle to Cradle de eisen voor materiaalgezondheid aangescherpt, wat zeer positief is. Er zijn dus goede mogelijkheden om uw inspanningen te baseren op geloofwaardige systemen ”, zegt Martha Lewis.

  • Martha Lewis, architect en Hoofd Materialen bij Henning Larsen Architects, Denemarken.
  • Auditor op het gebied van toonaangevende certificeringsschema’s voor duurzame bouwprojecten: WELL AP, DGNB Auditor, LEED Green Associate
  • Winnaar van de Deense Persoonsprijs bij de Sustainable Element-awards 2019 voor haar toegewijde werk aan duurzaamheid in de bouwsector
  • Doet onderzoek naar de gezondheid van materialen en was betrokken bij projecten in Denemarken en in het buitenland op dit gebied.

Lees hier andere thema-artikelen