Beter binnenmilieu met DGNB

Om een goede DGNB-beoordeling te krijgen moeten factoren als thermisch en akoestisch comfort en binnenluchtkwaliteit in orde zijn - niet alleen op papier, maar ook in het voltooide gebouw.

Volgens CEO Dr. Christine Lemaitre is het doel van DGNB om voortdurende verandering te stimuleren. Wat betreft gezondheid en welzijn zou de volgende stap kunnen zijn om een nieuw Deens onderscheid, genaamd DGNB Heart, aan te passen voor gebruik in Duitsland.

Troldtekt akoestische plafonds in schoolgebouwen
Photo: Dipl.-Ing Olaf Wiechers

Een goed binnenmilieu en het welzijn van de gebruikers zijn al meer dan 10 jaar een van de kernthema's van een DGNB-certificering. Acht verschillende criteria in de categorie Sociale en Functionele Kwaliteit beoordelen de impact van het gebouw op de mentale en fysieke gezondheid van mensen. De gedetailleerde criteria dekken een breed scala aan aspecten, zoals voldoende aanbod van natuurlijk en kunstlicht, goede akoestiek, veiligheid en toegankelijkheid.

Dr. Christine Lemaitre, CEO van DGNB e.V., legt uit dat het holistische karakter van DGNB een evenwichtige en alomvattende aanpak bevordert, die ervoor zorgt dat iedereen die bij het bouwproces betrokken is, begrijpt wat er nodig is om een goed binnenmilieu te creëren.

- Als u wilt dat uw gebouw in aanmerking komt voor een goede DGNB-rating, zoals goud en platinum, moet u op alle criteria een hoge score behalen. U kunt niet alleen focussen op energie-efficiëntie en het comfort van de gebruikers negeren. Dit heeft invloed op alle aspecten van het bouwproces, zoals kwaliteitsborging, training en verantwoorde inkoop van materialen, zegt Christine Lemaitre.

Het testen van de luchtkwaliteit was een gamechanger

Een goed voorbeeld van hoe DGNB een directe impact heeft op het binnenmilieu is de luchtkwaliteitsmeting, die wordt uitgevoerd in een willekeurige steekproef van ruimtes nadat het gebouw is opgeleverd. Het criterium "binnenluchtkwaliteit" is een uitsluitingscriterium in het DGNB certificatiesysteem, wat betekent dat een gebouw niet gecertificeerd kan worden als het niet aan de minimum eisen voldoet.

- Als een gebouw klaar is, moeten de binnenluchtmetingen binnen vier weken worden uitgevoerd. Omdat dit een "alles of niets" -test is, zet het alle betrokkenen onder druk om deze serieus te nemen. Niet alleen op papier, maar ook om ervoor te zorgen dat de beslissingen worden opgevolgd en effect hebben op het opgeleverde gebouw. Toen we deze metingen introduceerden was dit een echte gamechanger, zegt Christine Lemaitre.

Markttransformatie vereist evenwicht

DGNB actualiseert continu de certificeringscriteria om nieuwe kennis te weerspiegelen en innovatie te stimuleren. Zo zijn er in 2018 radonmetingen geïntroduceerd en heeft de lopende COVID-19 pandemie een nieuwe focus gelegd op gemakkelijk schoon te maken oppervlakken. Deze permanente innovatie moet in een beheerst tempo gebeuren, want het is belangrijk om de markt niet te overweldigen, benadrukt Christine Lemaitre:

- DGNB is in wezen een instrument voor markttransformatie. Wil duurzaamheid er toe doen dan moet het mainstream worden, met normen die voor iedereen beschikbaar zijn. Elke keer dat we onze criteria updaten, moet de industrie zich aanpassen, wat niet altijd populair is. Het is dus belangrijk om een balans te vinden en niet te ambitieus te zijn, anders zouden de kosten van certificering snel verdubbelen in prijs.

Een hart uit Denemarken

Een van de volgende innovaties op het gebied van gezondheid en welzijn voor DGNB in Duitsland zou van de noorderbuur kunnen komen. De Green Building Council in Denemarken heeft een nieuwe add-on DGNB-onderscheid ontwikkeld, DGNB Heart genaamd, wat aangeeft dat het gebouw een uitzonderlijk binnenklimaat heeft, zowel voor zichtbare als onzichtbare factoren. DGNB Heart wordt altijd gebruikt in combinatie met een DGNB-certificering, maar de evaluatie staat los van de certificering zelf.

- We volgen de ontwikkeling van DGNB Heart op de voet om te zien hoe het in Denemarken wordt gebruikt. We hebben een geweldige samenwerking met de Deense Green Building Council, en dit zou een krachtig communicatiemiddel kunnen zijn om de markt te helpen de impact van het binnenmilieu op de gebruikers te begrijpen. We zouden het vrijwel zeker aanpassen aan de Duitse markt en de naam en het icoon behouden, zegt Christine Lemaitre.

FOTO:

Dr. Christine Lemaitre,
CEO van DGNB e.V

Feiten over DGNB:

  • De Duitse Duurzaamheidsraad (DGNB) werd opgericht in 2007 en heeft ongeveer 1200 leden en is daarmee Europa's grootste netwerk voor duurzaam bouwen.
  • Het doel van de DGNB is het bevorderen van duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector en het vergroten van het bewustzijn van duurzaam bouwen bij de bredere bevolking.
  • De DGNB is een onafhankelijke non-profit organisatie. Het certificeringssysteem biedt een plannings- en optimalisatietool voor het evalueren van duurzame gebouwen en stadswijken.
  • De DGNB Academy is een opleidings- en trainingsplatform dat al meer dan 4200 mensen uit 40 landen heeft voorzien van officiële kwalificaties in duurzaam bouwen.

Lees hier andere thema-artikelen