Feiten

Project:
Daycare institution "Hulahoppen" (The Hula Hoop) in Vojens, Denemarken
Architecten:
Pluskontoret A/S
Klant:
Gemeente Haderslev
Troldtekt Producten
Plafondpanelen:
Troldtekt akoestische panelen
Kleur:
Wit 101
Struktuur:
Fijn (1,5 mm houtwol)
Tekst & Foto’s
Tekst:
Helene Høyer Mikkelsen, architect
Foto’s:
Helene Høyer Mikkelsen, architect