Feiten

Project:

Familiewoning in Herning, Denemarken

Architecten:
Arkitekter MMAMAA, Morten Mygind
Troldtekt Producten
Plafond type:
Troldtekt akoestische panelen
Kleur:
Wit 101
Structuur:
Ultrafijn (1,0 mm houtwol)
Tekst & Foto’s
Foto’s:
Morten Mygind, architect MAA en Tommy Kosior