Feiten

Project:
Sinus House, een nieuw familiewoning, Denemarken
Architecten:
Cebra A/S
Troldtekt Producten
Plafond type:
Troldtekt Plus akoestische panelen
Kleur:
Wit 101
Structuur:
Ultrafijn (1,0 mm houtwol)
Tekst & Foto’s
Tekst:
Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA
Foto’s:
Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA