Feiten

Project:
Sør Amfi Sportcentrum in Noorwegen
Architecten:
Asplan Viak AS, Arendal & Vidar Myrnes
Klant:
Gemeente Arendal, Noorwegen
Troldtekt Producten
Plafondpanelen:
Troldtekt akoestische panelen, Troldtekt Plus & Troldtekt A2
Kleur:
Grijs 208 & wit 101
Structuur:
Fijn (1,5 mm houtvezel) & grof (3,0 mm houtvezel)
Randafwerkingen:
K5, K0-S, K0-FS & K5-FN
Tekst & Foto’s
Foto’s:
Tommy Kosior, Troldtekt A/S