Opslag en acclimatisatie

Toleranties

Het is belangrijk om te weten dat de Troldtekt-platen uit natuurlijk materiaal bestaan. Door de aard van de samenstelling van het materiaal  – houtwol en cement – kan er sprake zijn van kleine verschillen tussen de platen.

De afmetingen en het gewicht van de platen voldoen echter altijd aan de volgende toleranties: 23 +/- 2°C en 50% +/- 5% relatieve vochtigheid.

Door een verkeerde opslag of een gebrekkige acclimatisatie kunnen de afmetingen en het gewicht van de platen aan veranderingen onderhevig zijn. Het is dan ook belangrijk dat u de instructies met betrekking tot de montage, opslag en acclimatisatie zorgvuldig in acht neemt.

Voorafgaand aan de montage van Troldtekt®

Het is van belang dat de Troldtekt-platen horizontaal met een adequate ondersteuning worden opgeslagen bijv. op pallets of balkjes.

Opslag buiten

Indien het noodzakelijk is om de Troldtekt-platen buiten op te slaan, dient u de platen met een waterdicht zeildoek o.i.d. te beschermen. Hou er daarbij rekening mee dat de periode van de buitenopslag zo kort mogelijk dient te zijn en dat het materiaal nooit direct op de grond mag worden opgeslagen.

Opslag binnen

Indien u de Troldtekt-platen binnen opslaat, moet u alle verpakking verwijderen omdat er anders wellicht condensvorming in de verpakking kan optreden. Het acclimatiseren begint pas nadat de verpakking is verwijderd. De Troldtekt-platen moeten adequaat beschermd worden tegen vocht, rechtstreekse hitte en stof.

Acclimatisatie

Het is belangrijk dat de Troldtekt-platen voorafgaand aan de montage de kans krijgen om te acclimatiseren. Acclimatisatie betekent dat de platen zich moeten kunnen aanpassen aan de temperatuur en de vochtigheid in de ruimte waarin zij worden gemonteerd.

Het is aanbevolen om de platen in deze omstandigheden vóór de montage gedurende minimaal 1-2 weken te laten acclimatiseren. Door het ‘laten zweven’ van de platen wordt een optimale acclimatisatie bewerkstelligd – d.w.z. dat er latjes tussen de platen worden geplaatst en er voor een goede ventilatie in de betreffende ruimte moet worden gezorgd.

Troldtekt bestaat uit puur natuurlijk materiaal waaronder circa 50% hout. Dat betekent dat de platen ‘gaan werken’ om hetzelfde temperatuur- en vochtigheidsniveau te creëren als hun omgeving. Daarom moet u niet met de montage van Troldtekt beginnen voordat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond en de verwarming is aangezet.

De Troldtekt-platen hebben voordat zij de fabriek in Troldhede verlieten een droogproces doorlopen. Tijdens het transport of de opslag kunnen de platen echter weer wat vocht opgenomen hebben.

Indien u Troldtekt-platen monteert zonder ze eerst te laten acclimatiseren, loopt u het risico dat de platen na de montage gaan krimpen, waardoor kleine krimpscheurtjes kunnen ontstaan. Indien de platen na de montage vocht opnemen, gaan zij alleen maar meer tegen elkaar aandrukken. Dat betekent dat er geen risico bestaat dat de platen zodanig uitzetten dat zij andere constructie-elementen wegduwen.

Opslag en acclimatisatie

Instructies voor opslag en acclimatisatie voor installatie van Troldtekt