Troldtekt en de maatschappij

Bij Troldtekt hebben wij ook oog voor de maatschappij in het algemeen en gaan wij voortdurend de dialoog aan met onze stakeholders.

Wij nemen actief deel aan de ons omringende samenleving en gaan op een eerlijke en informele manier de dialoog aan met onze directe stakeholders. In Troldhede, waar de productie plaatsvindt, voert het bedrijf een positieve dialoog met omwonenden en lokale verenigingen over projecten waarvan de lokale gemeenschap profijt kan trekken.

 

Corruptiebestrijding in het MVO-beleid

Troldtekt wil een verantwoordelijk en transparant bedrijf zijn. Daarom staat in onze Gedragscode ook heel duidelijk dat wij afstand nemen van alle vormen van corruptie en omkoping. Dat geldt niet alleen voor iedereen die in de Troldtekt-organisatie werkt, maar ook voor onze leveranciers, zakelijke partners en andere partijen die op een of andere manier bij Troldtekt betrokken zijn.

 

Gezonde en veilige producten

Troldtekt beschikt over een uitgebreid documentatieprogramma over de veiligheid en gezondheid van haar producten. Onze akoestische platen zijn ‘binnenklimaat-gecertificeerd’ en voorzien van het productlogo voor allergievriendelijkheid.

Daarnaast zij wij via onze Cradle to Cradle-certificering in staat om aan te tonen dat de platen geen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of voor het milieu. Op Troldtekt is ook de EU-verordening inzake bouwproducten van toepassing en onze producten zijn voorzien van een CE-keurmerk.

 

Natuurlijke zakenpartners

Troldtekt voert gesprekken met en geeft akoestische adviezen en financiële ondersteuning aan verenigingen en organisaties. Bijvoorbeeld:

  • de Deense Vereniging van Slechthorenden
  • CradlePeople
  • Astma-Allergiforbundet (de Vereniging voor Astma-allergie)
  • de Deense Vereniging voor Akoestiek
  • Foreningen for Unge Trælastfolk (de Vereniging van Jonge Houthandelaren).