Troldtekt & de mensenrechten

Als onderdeel van het lidmaatschap van het UN Global Compact, stelt Troldtekt alles in het werk om de mensenrechten te ondersteunen en te bevorderen

Bij Troldtekt streven wij, onder andere in het kader van onze deelname aan het UN-Global Compact, naar het bevorderen van duurzaamheid en MVO in de bouw en naar het ondersteunen en bevorderen van de mensenrechten.

 

Gedragscode

Het MVO-beleid van Troldtekt vormt het fundament van onze eigen activiteiten en van de wijze waarop onze werknemers hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Door gebruik te maken van die Gedragscode kunnen wij ook waarborgen dat onze productgerelateerde leveranciers de mensenrechten eerbiedigen.

In de toekomst zullen ook dienstverlenende bedrijven die schoonmaak- of afvalbeheerdiensten e.d. leveren aan de Gedragscode van Troldtekt zijn gebonden.

 

Elke vier jaar een follow-up

Alle leveranciers die onze Gedragscode hebben ondertekend, moeten elke vier jaar bevestigen dat zij de afspraken nog steeds in acht nemen. Dat doen ze door het beantwoorden van een aantal vragen.  Daarnaast voert Troldtekt persoonlijke follow-ups (audits) bij leveranciers uit wanneer dat relevant wordt geacht.