Hergebruik

Troldtekt houtbetonplaten kunnen worden gecomposteerd en weer de natuur ingaan als bodemverbeteraars. Het cement in de Troldtekt platen heeft een hoog kalkgehalte dat bijdraagt aan het neutraliseren van de zuren die tijdens de compostering ontstaan. Het hout is als organisch materiaal in de Troldtekt platen opgenomen en helpt voorkomen dat de compost uiteenvalt, wat de oxidatie bij het composteringsproces ten goede komt. Op die manier worden koolstof en voedingsstoffen hergebruikt in de biologische cyclus.

De Cradle to Cradle-certificering garandeert dat de materialen in Troldtekt duidelijk zijn gedefinieerd en geen schadelijke stoffen bevatten. Zo kan het productieafval van Troldtekt zonder problemen weer worden opgenomen in de natuurlijke kringloop.

Vroeger hebben wij ons productieafval verwerkt als één afvalfractie. Om optimaal gebruik te maken van de middelen in ons productieafval wordt het nu door ons gescheiden in meerdere fracties, die vervolgens op verschillende manieren worden hergebruikt. Deze benadering biedt ons de mogelijkheid om diverse oplossingen te testen en uit te proberen binnen zowel de biologische als de technische cyclus. De bedoeling is deze oplossingen op termijn ook uit te rollen naar bouw- en sloopafval en daarmee dus ook naar Troldtekt platen aan het einde van de levenscyclus

Binnen de biologische cyclus werken wij met verschillende oplossingen die ons houtbetonafval nog een extra functie - oftewel levenscyclus - geven voordat het uiteindelijk wordt gebruikt als bodemverbeteraar.

Troldtekt afval van bouwplaatsen in de vorm van schone afgezaagde stukken en restanten kan ook zonder problemen worden hergebruikt binnen de biologische cyclus. De uitdaging is alleen het vinden van spelers binnen de branche die de mogelijkheden zien om op die basis een gezond bedrijfsmodel te creëren.

Troldtekt houtbeton heeft een zeer lange levensduur, zo’n 50 tot 70 jaar, en afgedankte houtbetonplaten kunnen op dit moment nog niet op een veilige manier weer worden opgenomen in de natuurlijke kringloop. Dit komt doordat alleen met behulp van een uitgebreide milieuscreening kan worden bepaald of de platen bijvoorbeeld tijdens de gebruiksfase een oppervlaktebehandeling hebben ondergaan. 

In 2018 hebben wij samen met Aalborg Portland een pilot-project gelanceerd waarbij deeltjes uit de freeshal binnen onze productie worden opgenomen in de technische cyclus bij de productie van nieuw cement. Het hout in de Troldtekt deeltjes draagt bij aan het verbrandingsproces (energie), terwijl het cement fungeert als grondstof voor nieuw cement. De deeltjes worden naar Aalborg Portland getransporteerd met de cementwagens die anders leeg terug zouden rijden na de levering van cement in Troldhede.

Bij de cementproductie gaat het om een thermisch proces waarbij de eventuele oppervlaktebehandeling van oude platen onschadelijk wordt gemaakt. De oplossing kan daarom op termijn ook worden gebruikt voor Troldtekt sloopafval.

Wij zijn momenteel op zoek naar vergelijkbare partners op een aantal specifieke Europese markten.

Het hergebruik van gebruikte platen wordt door Troldtekt niet gefaciliteerd, maar de platen zijn bijzonder robuust en worden vaak met schroeven gemonteerd, waardoor ze makkelijk gedemonteerd kunnen worden en er volop mogelijkheden zijn voor het hergebruik van de platen.

Voor projecten worden door Troldtekt ook serviceovereenkomsten aangeboden. In die serviceovereenkomst wordt dan vastgelegd dat Troldtekt de geleverde platen weer retour neemt bij de aankoop van nieuwe Troldtekt platen.

Tot dusverre worden de serviceovereenkomsten alleen aangeboden voor de Deense markt. 

Door de levensduur van de platen te maximaliseren zijn er forse milieuvoordelen te realiseren. Hetzelfde geldt voor de verwerking in de biologische of technische cyclus in plaats van verbranding.

Verbranding is echter wel een mogelijkheid in gevallen waarbij de stortplaats het enige alternatief is. Die stortplaats is uit milieutechnisch oogpunt altijd de slechtste oplossing voor de afvalverwerking aan het einde van de levenscyclus.

 

Recycling instructies