Productie

Troldtekt wordt geproduceerd in Troldhede in West-Jutland. L. Hammerich, zoals het toen heette, begonnen met het produceren van Troldtekt in 1935, sinds toen is de fabriek regelmatig gerenoveerd en gemoderniseerd, en is het nu een faciliteit state-of-the-art.

De productie vindt plaats onder moderne omstandigheden in een gesloten systeem zonder ongereinigd afvalwater te lozen. De productie wordt gekenmerkt door een uiterst milieuvriendelijk gebruik van grondstoffen.

CO2-neutrale energie

Energieconsumptie voor productie komt voort uit een biomassa faciliteit opgezet in 2017. De brandstof bestaat volledig uit houtsnippers en verwarmen gebeurt daardoor 100% CO2 neutraal.

Hout is CO2-neutrale brandstof, omdat de verbranding van hout kooldioxide (CO2) vrijlaat die reeds in omloop is, terwijl de verbranding van kolen, olie en gas nieuwe carbon aanstuurt die is gehaald uit afzettingen in de grond in de koolstofcyclus, wat het broeikaseffect veroorzaakt.

Klimaat partnerschap

Als een van de eerste fabrikanten van bouwmaterialen in Denemarken, heeft Troldtekt  A/S een klimaat samenwerkingsovereenkomst met Ørsted ondertekend. Daarbij wordt Troldtekt vastbesloten om ervoor te zorgen dat 50 procent van het bedrijf elektriciteitsverbruik in 2015 afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het doel is een stabiele energievoorziening met nul CO2-uitstoot.

Feiten over windenergie

Wanneer een bedrijf een klimaat partnership overeenkomst tekent waarin staat dat windenergie de energiebron is, koopt het bedrijf een garantie dat Ørsted elektriciteit produceert in een van hun gecertificeerde windmolenparken die overeenkomt met het verbruik. De garantie wordt verkregen door RECS (Renewable Energy Certificate System) certificaten.

Download de GO (garantie van oorsprong) 2013.