MVO-verslag 2017 nu online

19.06.2018

Troldtekt 2017 verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen activiteiten - MVO - kan nu worden gedownload van de website. Het rapport wordt ook voorgelegd aan de VN, met een jaarlijkse rapportage over MVO wat onderdeel is van onze verplichtingen uit hoofde van het UN Global Compact, waar we sinds 2010 aan deel nemen.

Onze CSR rapportage is gebaseerd op de Global Reporting Initiative (GRI G4) methodologie. Een aantal hoogtepunten uit ons CSR rapport voor 2017:

  • Het volume productieafval dat geschikt is voor verbranding is afgenomen met 13%, ondanks de toename in productie
  • Het aantal arbeidsongevallen is verminderd van 8 in 2016 tot 4 gevallen in 2017
  • We hebben het aandeel duurzaam FSC®- gecertificeerd hout dat gebruikt wordt in de productie verhoogd, en kunnen nu producten leveren met een FSC® 100% certificatie
  • In 2017 werd voor de vierde keer een werknemer die een proefperiode had doorlopen vast aangesteld door Troldtekt
  • Met een nieuwe spuitfaciliteit hebben we het verfafval met 70% verminderd. In 2017 gebruikten we minder verf, ondanks dat we meer produceerden.

Lees het volledige rapport hier >