Nieuwe EPD's van Troldtekt: volledige transparantie over alle producten

11.06.2021

Consultants en ontwikkelaars kunnen nu nieuwe milieuproductverklaringen (EPD's) downloaden voor de verschillende cementgebonden houtwolproducten van Troldtekt. De EPD's vermelden de CO2-voetafdruk die hoort bij alle fasen in de levenscyclus van de akoestische panelen. De EPD's zijn geverifieerd door het Duitse Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

De nieuwe EPD's maken het gemakkelijker om een overzicht te krijgen van de totale ecologische voetafdruk van de akoestische panelen van Troldtekt. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld als adviseur of ontwikkelaar uw gebouw als duurzaam wilt laten certificeren.

De milieu-impact van grondstoffen, transport, productie, gebruik, verwijdering en het potentieel voor recycling komen tot uiting in de levenscyclusanalyse waarop de EPD's zijn gebaseerd. Op deze manier zijn de EPD's een handig hulpmiddel voor adviseurs en ontwikkelaars bij het verzamelen en beoordelen van documentatie over bouwmaterialen.

“Transparantie en degelijkheid zijn voor ons sleutelwoorden geweest bij het werken met de nieuwe EPD's. De levenscyclusanalyses van onze producten bevatten daarom gegevens over meer stadia dan voor EPD's verplicht is. Bovendien hebben we ervoor gekozen om product-specifieke EPD's voor onze verschillende producten op te stellen in plaats van alleen met gemiddelde waarden te werken”, zegt Vibeke Pedersen, technisch manager bij Troldtekt A/S.

De feitelijke levenscyclusanalyses zijn opgesteld door Stefan E. Danielsson, MSc, die verbonden is aan de cementproducent Aalborg Portland. Alle vijf EPD's zijn vervolgens geverifieerd en gepubliceerd door Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). Door wederzijdse erkenningsovereenkomsten zullen de nieuwe EPD's van Troldtekt binnenkort ook worden gepubliceerd door BRE, EPD International, EPD Denemarken en EPD Noorwegen.

Nieuwe technologie verkleint de ecologische voetafdruk

De nieuwe EPD's vervangen de oude versies uit 2014. Sindsdien heeft Troldtekt tientallen miljoenen (EUR) geïnvesteerd in het uitbreiden en moderniseren van haar productiefaciliteiten met nieuwe en energiezuinigere technologie. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijk lagere CO2-voetafdruk in het algemeen (Global Warming Potential).

“De totale CO2-voetafdruk van onze verschillende soorten producten varieert, maar is ruwweg gehalveerd in de eerste levenscyclusfasen A1-A3 van de akoestische panelen, die betrekking hebben op onze grondstoffen en productie. Dat komt mede doordat we sinds de laatste EPD’s zijn overgestapt op het gebruik van bijna volledig hernieuwbare energie in onze productie”, zegt Vibeke Pedersen.

De grondstoffen in een Troldtekt akoestisch paneel zijn Deens hout en cement. De productie van cement stoot aanzienlijke hoeveelheden CO2 uit, maar het hout doet het tegenovergestelde. Hout bindt namelijk CO2 als de boom groeit. Daarnaast zorgt het cement ervoor dat een akoestisch paneel tijdens de gebruiksfase CO2 opneemt als gevolg van het chemische proces van carbonatatie.

Circulaire initiatieven hebben een enorm potentieel

De CO2 die in het hout wordt opgeslagen, komt vrij als de Troldtekt panelen worden verbrand aan het einde van hun levensduur - meestal na 50-70 jaar. Dit heeft gevolgen voor fase C4 in de EPD's, die betrekking heeft op de vernietiging.

“Sommige materiaalfabrikanten gebruiken storten als verwijderingsmethode, waarbij ze het afval begraven. Dit is echter geen goede oplossing voor het milieu en eentje die we in Denemarken niet traditioneel gebruiken, maar in een EPD-context leidt storten niet tot CO2-emissies. Om zo geloofwaardig en transparant mogelijk te zijn, hebben we verbranding vermeld, ook al geeft dit ons een hogere CO2-voetafdruk in de EPD's', legt Vibeke Pedersen uit.

“Wij geloven dat het in de komende jaren mogelijk zal zijn voor Troldtekt akoestische panelen aan het einde van hun levensduur om meer waarde toe te voegen in de circulaire economie. Op dit moment werken we samen met een aantal gemeenten aan een pilotproject waarbij cementgebonden houtwolafval wordt ingezameld voor bijvoorbeeld gebruik als grondstof in nieuw cement in Aalborg Portland. Dit zal resulteren in een lagere CO2-uitstoot”, besluit Vibeke Pedersen tot slot.

>> Download Troldtekt EPD’s

FEITEN: Hier zijn de Troldtekt EPD’s

Troldtekt heeft in totaal vijf product-specifieke EPD's opgesteld en door derden geverifieerd: