Retourstrategie van Troldtekt A/S wint Europese milieuprijs

24.05.2016

Troldtekt A/S heeft onlangs een van de prestigieuze nationale milieuprijzen gewonnen. De Award is toegekend door de Deense Vereniging van Ingenieurs (IDA) in samenwerking met de EU en het Deense ministerie van Milieu en Voedsel. Troldtekt heeft de prijs gewonnen voor haar ‘Retourstrategie’ waarbij houtwolcementresten ingezameld worden bij de bouwsector om er weer nieuw materiaal van te maken. Troldtekt is nu ook een van de deelnemers aan de internationale European Business Awards for the Environment (EBAE).

De bedoeling van de strategie is dat houtwolcementafval van nieuwe bouwprojecten en sloopwerkzaamheden wordt verwerkt tot nieuw materiaal. Dit is het uitgangspunt van de Retourstrategie waarvan de eerste fase inmiddels in gang is gezet. Aan deze strategie is een van de nationale milieuprijzen van de EU toegekend die onlangs is uitgereikt op het hoofdkantoor van de Deense Vereniging van Ingenieurs in het centrum van Kopenhagen. Troldtekt heeft de prijs gewonnen in de categorie ‘Duurzame processen’.
“Wij hebben het Retourprogramma geïntroduceerd als onderdeel van onze bedrijfsstrategie die is afgestemd op de principes van het duurzame designconcept ‘Cradle to Cradle’ (C2C - Van de wieg tot de wieg). Wij zijn bijzonder trots dat wij deze prestigieuze prijs hebben gewonnen. Dit bevestigt ook nog eens een keer dat wij op de goede weg zijn,” aldus Peer Leth, CEO van Troldtekt A/S.

De jury: “een aanbevelenswaardig retourprogramma” 
De jury bestond uit vertegenwoordigers van het Deense ministerie van Milieu en Voedsel, het Deense Verbond van Industriële Sectoren, de Deense Federatie voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen, de Deense Vereniging voor Natuurbehoud, de Economische Raad voor de Arbeidersbeweging (ECLM), IDA Milieu en de Deense Vereniging van Ingenieurs (IDA). De competitie wordt in samenwerking met de EU georganiseerd.
“De jury was met name onder de indruk van het feit dat er een Retourstrategie in de bouwsector wordt geïmplementeerd omdat dit de noodzaak om afval te storten minimaliseert. Door deze strategie kunnen materialen gerecycled worden die anders verbrand of gestort zouden moeten worden,” aldus de jury in de toelichting waarom Troldtekt als winnaar uit de bus is gekomen. Samen met de andere winnaars dingt Troldtekt nu ook mee naar een van de pan-European Business Awards for the Environment (EBAE).

Teruggeven aan de natuur 
Dankzij het Retourprogramma van Troldtekt kan houtwolafval van bouwplaatsen als compost aan de natuur worden teruggegeven. Dat is mogelijk omdat houtwolcement uitsluitend uit hout en cement bestaat en geen schadelijke stoffen bevat. In de volgende fase van het programma worden houtwolcementplaten van sloopprojecten als materiaal gebruikt voor de productie van nieuw cement.
“Er zijn van onze kant investeringen nodig om dergelijke maatregelen uit te voeren en het programma zal in het begin zeker geen geld opleveren. Wij zijn echter van mening dat het op lange termijn lonend is om op het gebied van duurzaamheid het voortouw te nemen in de bouwsector,” zegt Peer Leth.
Hij voegt daaraan toe dat belangrijke partners als Vugge til Vugge Danmark, de centrale Deense regio, Aalborg Portland, HedeDanmark en een aantal aannemers ook een aandeel hebben gehad in het winnen van de prijs.

Opgenomen in het nieuwe MVO-verslag
Het Retourprogramma maakt deel uit van de Cradle to Cradle-routekaart van Troldtekt waarin de duurzame initiatieven tot 2022 zijn vastgelegd. Zowel de routekaart als de Retourstrategie worden uitgebreider beschreven in het nieuwe MVO-verslag 2015 van Troldtekt dat onlangs bij de VN is ingediend als onderdeel van de deelname van het bedrijf aan het VN-initiatief Global Compact.
 

MEER INFORMATIE:

Komité: Et prisværdigt retursystem
I bedømmelseskomitéen sidder repræsentanter udpeget af Miljø- & Fødevareministeriet, Erhvervs- & Vækstministeriet, Dansk Industri, Håndværksrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, IDA Miljø og Ingeniørforeningen. Priskonkurrencen gennemføres i samarbejde med EU.
– Bedømmelseskomitéen finder det særligt prisværdigt, at der inden for byggebranchen etableres et retursystem, der minimerer behovet for deponi, og som samtidig genanvender materialer, der ellers skulle brændes eller deponeres, lyder det blandt andet i begrundelsen for valget af Troldtekt som vinder.
Sammen med de øvrige vindere er Troldtekt nu også i spil til en af de fælleseuropæiske EU-miljøpriser.

Kan vende tilbage til naturen
Med Troldtekts take back-system kan træbetonaffald fra byggepladser vende tilbage til naturen som kompost. Det kan det, fordi træbeton udelukkende består af træ og cement og ikke indeholder skadelige stoffer. Med systemets næste etape kan udtjente træbetonplader fra nedrivninger indgå som ressource i produktionen af ny cement.
– Det kræver investeringer fra vores side at lancere tiltagene, og det tjener sig ikke hjem fra dag ét. Men vi tror på, at det betaler sig i længden at gå forrest inden for bæredygtighed i byggeriet, siger Peer Leth.
Han tilføjer, at vigtige partnere som Vugge til Vugge Danmark, Region Midtjylland, Aalborg Portland, HedeDanmark og flere entreprenører også har en andel i prisen. 

Med i ny CSR-rapport
Take back-systemet er en del af Troldtekts Cradle to Cradle-roadmap med bæredygtige tiltag frem mod 2022. Både roadmap og take back-system er nærmere beskrevet i Troldtekts nye CSR-rapport for 2015, der netop er indsendt til FN som en del af virksomhedens tilslutning til FN Global Compact.

 

YDERLIGERE INFORMATION:

 

 

FAKTA: EU’S MILJØPRISER

 • Ingeniørforeningen har siden 1987 i samarbejde med EU og Miljøministeriet uddelt priser for miljøforbedring til virksomheder m.v.
 • Priskonkurrencen, der er den mest prestigefyldte miljøpris i EU-regi, har to niveauer: Nationale prisuddelinger og en efterfølgende konkurrence på europæisk niveau.
 • Den danske bedømmelseskomité uddeler i år priser for miljøforbedringstiltag inden for kategorierne ”Bæredygtige Produkter og Services” og ”Bæredygtige Processer”.

 

FAKTA: TILTAG I TROLDTEKTS TAKE BACK-SYSTEM

 • Nyttiggørelse af byggeaffald fra byggepladser
  Fraskær fra nye Troldtekt produkter bliver nu indsamlet på byggepladser. Affaldet leveres til HedeDanmark, som behandler og oparbejder resterne til jordforbedringsmidler.

 • Serviceaftaler om tilbagetagning
  Troldtekt tilbyder nu serviceaftaler i forbindelse med projektleverancer. Med serviceaftalerne tilbyder Troldtekt fremadrettet at tilbagetage akustikplader efter endt brug.

 • Nyttiggørelse af nedrivningsaffald
  Anden etape af take back-systemet omfatter nyttiggørelse af nedrivningsaffald, som kan indgå i det tekniske kredsløb som en råvare i ny cement. Sammen med Aalborg Portland, nedrivningsfirmaer og kommuner forventer Troldtekt at kunne tilbyde denne løsning fra 2018 eller 2019.

 • Samarbejde med kommuner
  Troldtekt har desuden indledt et samarbejde med en række kommuner om at frasortere træbeton som en selvstændig affaldsfraktion, der vil blive genanvendt i for eksempel byggeblokke. Tiltaget vil gradvist blive udbredt til alle kommuner.