Water

Bij Troldtekt werken we in overeenstemming met de Cradle to Cradle-eisen voor het beheer van waterbronnen. We zetten onder andere een positieve voetafdruk met regenwaterbassins die tegelijkertijd de biodiversiteit ondersteunen.

Met de categorie Water & Soil Stewardship stelt Cradle to Cradle eisen aan onder meer het waterverbruik van bedrijven, het beheer van afvalwater en de toegang van medewerkers tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

In deze en in andere categorieën betekent Cradle to Cradle dat bedrijven niet alleen de schadelijke impact verminderen. Het gaat er ook om bij te dragen aan een positieve voetafdruk.

Regenwater en afvalwater gescheiden

De fabriek van Troldtekt is gelegen in een gebied (West-Jutland) waar volgens het internationale Aqueduct Water Risk Atlas geen watertekort te verwachten is (low-medium risk). Maar we zijn ons ervan bewust dat de situatie in veel andere delen van de wereld anders is en dat we schoon water niet als vanzelfsprekend moeten beschouwen. Daarom waken we er zorgvuldig voor dat onze productie het grondwater niet onnodig belast.

Conform Cradle to Cradle Certified® berekenen we ons waterverbruik (zie tabel onderaan de pagina) en hebben we alle vereiste goedkeuringen.

De rioolscheiding op het fabrieksterrein zorgt ervoor dat regenwater en afvalwater worden gescheiden, zodat grote hoeveelheden regen het lokale rioolnet niet belasten. Dit vermindert het risico dat afvalwater uit de riolering in het watermilieu (de plaatselijke beek) terechtkomt bij hevige regenbuien.

 

Regenwaterbassin met positieve voetafdruk

Voor een positieve voetafdruk hebben we bij de bouw van onze magazijn- en logistieke hal een overloopbekken (regenwaterbassin) met beplanting aangelegd. Hetzelfde willen we doen bij toekomstige bouwprojecten op het fabrieksterrein.

Het regenwaterbassin heeft meerdere doeleinden. In de eerste plaats wordt het oppervlaktewater van het grote dakoppervlak van het gebouw erin verzameld, zodat het bassin als een buffer fungeert bij hevige regenval. Zo bereiden we Troldtekt voor op een toekomst met frequentere en hevigere regenbuien.

Het bassin stelt ons ook in staat om de biodiversiteit te ondersteunen met groene oases voor dieren, planten en insecten. Ook tijdens droge periodes staat er water in het bassin en tijdens droogteperiodes zorgt dat voor een rijk vogelleven.

 

Voordeel voor de insecten

We hebben aan het huidige water wilde bloemen en inheemse plantensoorten geplant, die goede voedingsbronnen zijn voor bijen en andere Deense insecten. Dit betekent dat er vaak zwermen insecten in het gebied aanwezig zijn.

We hebben ook een insectenhotel gebouwd, een zelfgebouwde habitat waar de insecten goed kunnen verblijven. Ze kunnen het hotel gebruiken voor overwintering, voortplanting en als schuilplaats. Dit zorgt voor een breed scala aan nuttige insecten die een betere balans in de natuur creëren. Veel vlindersoorten zoeken er bijvoorbeeld een schuilplaats bij sterke wind en verschillende vlindersoorten zoals de citroenvlinder, dagpauwoog en kleine vos overwinteren er.

Daarnaast hebben we nestkasten voor spreeuwen geplaatst want spreeuwen worden steeds minder gezien in Noord- en West-Europa, onder meer omdat er te weinig broedgebieden zijn.

 

Berekening waterverbruik Troldtekt

Voor onze volledig geautomatiseerde productie van Troldtekt akoestische panelen gebruiken we water, dat onder andere bijdraagt aan het uitharden van het cement. We lozen echter minder water dan we toevoegen, omdat een groot deel verdampt tijdens het droogproces of achterblijft in de akoestische panelen die moeten acclimatiseren voordat ze worden geïnstalleerd.

In 2023 stuurden we ongeveer 1.200 kubieke meter afvalwater van het verfproces naar een geautoriseerde derde partij voor verwerking.

Zoals uit de onderstaande tabel blijkt, ligt onze productie in een gebied waar geen watertekorten te verwachten zijn (low-medium risico). Het risico op overstromingen is gecategoriseerd als medium-hoogen we pakken dit onder meer aan met onze regenwateropvang.