Code of Conduct 

Via die Gedragscode worden effectieve regels voor onze leveranciers vastgelegd.

Onze akoestische platen worden tegenwoordig al gemaakt van duurzaam hout en duurzaam cement dat aan de hand van strikte milieuvereisten wordt geproduceerd. Door onze Gedragscode kunnen wij ons systematisch richten op alle grote leveranciers en kunnen wij in de hele toeleveringsketen een duurzaam aankoopbeleid hanteren.

 

 

Hoe het werkt in de praktijk


Om een gestructureerd beheer van de toeleveringsketen te bewerkstelligen, hebben wij onze aankoopfuncties geïntegreerd. Praktisch gezien betekent dit dat wij de 100 grootste leveranciers van ons bedrijf in categorieën hebben onderverdeeld waarna wij ze op omzetvolume hebben gerangschikt. Onze ambitie is dat 90% van de productgerelateerde leveranciers (die 90% van onze totale inkoop vertegenwoordigen) uiterlijk in 2013 de Gedragscode hebben ondertekend.

Alles is op dialoog gebaseerd


Bij Troldtekt delen wij onze leveranciers continu in drie risicogroepen in op basis van hun strategische belang en aan de hand van het risico dat zij de richtsnoeren niet naleven. De leveranciers in de groep met een laag risico krijgen het verzoek om onze Gedragscode te ondertekenen.
De groep met een gemiddeld risico wordt gevraagd om een zelfevaluatieformulier in te vullen, terwijl leveranciers in de groep met een hoog risico daarnaast ook nog een bezoek van Troldtekt kunnen verwachten. Op dit moment zit 95% van onze productgerelateerde leveranciers in de groep met een laag risico, de overige 5% zijn leveranciers met een gemiddeld risico. Er zitten geen leveranciers in de groep met een hoog risico. Indien de omstandigheden bij bestaande leveranciers zouden veranderen of wanneer wij leveranciers gaan inschakelen met een hoog risico, is ons primaire uitgangspunt dat wij met deze leveranciers willen blijven samenwerken; via een dialoog zullen wij die bedrijven stimuleren om hun normen te verhogen.

Gedragscode van Troldtekt A/S


Troldtekt vraagt haar leveranciers om onze Gedragscode te ondertekenen waardoor zij zich vastleggen om de internationaal erkende normen in acht te nemen op het gebied van:

  • gedwongen arbeid:
  • kinderarbeid;
  • non-discriminatie;
  • vrijheid van vergadering;
  • werkomgeving;
  • arbeidsomstandigheden;
  • gezondheid en veiligheid;
  • producten van het bedrijf;
  • milieubescherming.