80 jaar sociale verantwoordelijkheid

In 1936 richtte toenmalige directeur en eigenaar Louis Hammerich een fonds op dat nog steeds actief is om financiële steun te bieden aan medewerkers die getroffen zijn door ongeluk.

Al meer dan 80 jaar kunnen medewerkers die zich in een bijzonder moeilijke situatie bevinden een donatie krijgen van het Louis Hammerich Fonds. Op basis van aanbevelingen beslist de directie van het fonds over de donaties.

 

Het fonds werkt volgens de volgende principes:

  • Het doel is financiële steun de bieden aan medewerkers, voormalig medewerkers en hun weduwes/weduwenaars

  • Distributies van het fonds dienen om financiële hulp en ondersteuning te bieden in geval van ernstige ziekte of hoge leeftijd

  • Secundaire distributies dienen om te helpen met studies, opleiding enz.

  • Het bestuur van Troldtekt A/S dient ook als bestuur voor het Louis Hammerich’s Fonds

Al in 1884 kocht een jonge Louis Hammerich het bedrijf dat later Troldtekt zou worden. In 1935 begon de productie van Troldtekt akoestische panelen, en het jaar daarop werd het Louis Hammerich Fonds opgericht.