Troldtekt & de arbeidsomstandigheden

Wij streven er voortdurend naar om de werkomgeving te verbeteren om van Troldtekt een nog aantrekkelijkere werkplek te maken

Troldtekt steunt en begeleidt haar werknemers om hen een optimale basis te bieden voor een hoog niveau van arbeidssatisfactie en welzijn. Wij hebben een platte organisatiecultuur met veel mogelijkheden voor een open dialoog tussen de werknemers en het management.

 

Veiligheid en de werkomgeving

Veiligheid en gezondheid zijn te allen tijde belangrijke onderwerpen bij Troldtekt en wij hebben op die gebieden onder andere de volgende initiatieven genomen:

  • gratis EHBO-cursussen voor werknemers en de installatie van defibrillatoren op verschillende locaties op het bedrijfsterrein;
  • alle werknemers zijn gedekt door de ongevallenverzekering (werk én vrije tijd) van Troldtekt;
  • aandacht voor het verbeteren van de stof- en geluidsomstandigheden, het verminderen van de hoeveelheid zwaar tilwerk en het reduceren van de werkdruk;
  • initiatieven om werknemers te behouden die ziek zijn of een burn-out hebben.

 

Invloed en collectieve overeenkomsten

Het creëren van een goede werkomgeving is niet alleen de verantwoordelijkheid van het management. De werknemers van Troldtekt kunnen dan ook aanzienlijke invloed op hun arbeidsomstandigheden uitoefenen, onder andere door hun vertegenwoordiging in de ondernemingsraad van Troldtekt.

Troldtekt is gebonden aan de huidige collectieve overeenkomst van de Vereniging voor de Deense Industrie, zorgt voor gratis werkkleding, biedt de mogelijkheid van flexibele werktijden en een ziektekostenverzekering voor alle werknemers die daaraan willen deelnemen.


 
Personeelsfonds en screening

Sinds 1936 geeft het Personeelsfonds van Troldtekt ondersteuning aan werknemers en voormalige werknemers die in hun werk of privéleven door minder gelukkige omstandigheden zijn getroffen.

Het verantwoordelijkheidsgevoel van Troldtekt gaat verder dan de directe belangenomgeving van het bedrijf. Daarom screenen wij onze productgerelateerde leveranciers aan de hand van onze Gedragscode:

Hier downloaden