Troldtekt steunt de doelen voor een duurzame wereld

De lidstaten van de VN hebben 17 gemeenschappelijke doelen vastgesteld om te zorgen voor een afweging van de ecologische en economische dimensies van duurzame ontwikkeling. Troldtekt focust zich met name op twee doelen en heeft geholpen bij het inspireren van andere bedrijven.

We moeten armoede uit de wereld helpen, onze planeet beschermen en welvaart garanderen voor iedereen. Dat is de essentie van de 17 gezamenlijke globale SDGs die werden aangenomen door de lidstaten van de VN in 2015. De ambitie is dat deze doelen in 2030 bereikt zijn, wat aanzienlijke inspanningen vraagt van zowel bedrijven als burgers.

Elk van de 17 SDGs is vergezeld door een aantal doelen- 169 om precies te zijn. Voor elk doel laten concrete indicators zien in hoeverre de doelen zijn bereikt.

 

Netwerk groep presentaties

Bij Troldtekt hebben we voorlopig gekozen om ons te focussen op twee van de 17 doelen- “Verantwoorde Consumptie en Productie” en “Leven op het Land”. Onder elk van die twee doelen focussen we ons specifiek op vier targets. Het vak naast het artikel bevat meer informatie over de doelen die we hebben gekozen, en op de volgende pagina kunt u lezen over de redenen achter onze keuzes.

Focus op twee doelen en vier targets

Het volgende laat zien welke van de VN’s SDGs en doelen Troldtekt hoofdzakelijk steunt:

SDG nr. 12: ‘Verantwoorde Consumptie en Productie’

  • Algemeen doel: Verantwoorde productie- en consumptiepatronen garanderen
  • Doel 12.6: Bedrijven aanmoedigen, met name grote- en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken te implementeren en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapportagecyclus
  • Doel 12.7: Bevordering van openbare aanbestedingspraktijken die duurzaam zijn, in overeenstemming met nationaal beleid en prioriteiten
  • Doel 12.c: Rationaliseren van inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die verspilling stimuleren (tekst is afgekort).

SDG nr. 15: ‘Leven op het Land’

  • Algemeen doel: Het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzaam gebruik van aardse ecosystemen, duurzaam beheer van bossen, woestijnvorming tegengaan, het stoppen en terugdraaien van bodemdegradatie en het stoppen van biodiversiteitsverlies.
  • Doel 15.b: Het mobiliseren van aanzienlijke middelen uit alle bronnen en op alle niveaus, om duurzaam bosbeheer te financieren en voldoende motivatie bieden voor ontwikkelingslanden om soortgelijk beheer te ontwikkelen,  inclusief voor behoud en herbebossing.

CEO Peer Leth legt uit waarom en hoe Troldtekt werkt met de VN’s Global Sustainable Development Goals.

-Sinds 2010 zijn we toegewijd aan het VN Global Compact en daarom steunen we uiteraard de 17 globale Sustainable Development Goals (SDgs), geïntroduceerd door de VN. We zien dat deze globale SDG’s in toenemende mate geïmplementeerd worden door de maatschappij en onze zakenpartners, met name door openbare ontwikkelaars.

-We erkennen alle 17 Sustainable Development Goals, maar als middelgroot productiebedrijf kunnen we en hoeven we ze niet allemaal aan te pakken. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons te focussen op de gebieden waarin we een verschil kunnen maken, en voor de doelen die in lijn liggen met onze Cradle to Cradle strategie. We kunnen de honger niet bestrijden met akoestische panelen, maar wel bijvoorbeeld bijdragen aan een duurzamere productie.

-SDG nr.12 over verantwoorde consumptie en productie is logisch voor ons omdat we al streven naar een duurzamere productie. In de afgelopen jaren hebben we miljoenen (DK)  geïnvesteerd om de productie te optimaliseren en energie-efficiënter te maken. Een nieuwe droogoven, een nieuwe biomassa boiler en het gebruik van 100% windenergie voor onze productie zijn slechts drie voorbeelden.

-SDG nr. 15 gaat over het leven op het land, waar we aan bijdragen door alleen hernieuwbare ruwe materialen te gebruiken, inclusief FSC-gecertificeerd hout van verantwoord beheerde bossen.

-Werken op basis van de globale SDGs is niet alleen belangrijk voor onszelf.
Tegelijkertijd zetten we ons in om het voortouw te nemen en onze partners positief te beïnvloeden. Dit doen we door onder andere onze Code of Conduct en door ons werk open en eerlijk te communiceren en te documenteren.

- Ik hoop en geloof dat in de toekomst meer bedrijven de ontwikkelingen in hun eigen sector positief zullen willen beïnvloeden. We doen dit omdat we een goede businesscase zien in het werken met duurzaamheid - daar zijn we heel eerlijk over. Het moet financieel zinvol zijn, omdat het anders moeilijk zal zijn om op lange termijn focus te houden.

– Kleine en middelgrote bedrijven moeten zich niet geïntimideerd voelen door de 17 SDGs en de 169 doelen. Het draait allemaal om aan de slag te gaan en te accepteren dat het focussen op één, twee of drie doelen ook de moeite waard is.

-We zijn begonnen met de SDGs die voor ons het meest natuurlijk zijn, en in 2018 gaan we dieper in op hoe we op deze gebieden verdere verbeteringen kunnen realiseren. Daarbij gaan we beoordelen of SDG nr. 17- “Partnerschappen voor de Doelen”- misschien relevant is voor ons. Bij Troldtekt hebben we een oude traditie om partnerschappen aan te gaan, op het gebied van bijvoorbeeld milieu- en afvalbeheer.