Troldtekt Nordkraft Aalborg
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect