Shikun & Binui visitor gallery

Dit aantrekkelijke bezoekerscentrum dat ook als Gallery fungeert, bevindt zich in het hoofdkantoor van Shikun & Binui, in Airport City in de buurt van Tel Aviv.

Geluidsabsorberende cementgebonden houtwolpanelen van Troldtekt worden vaak gebruikt als akoestisch plafond in culturele instituten
Photo: Courtesy of Shikun & Binui

Het bedrijf is een van de grootse concerns op het gebied van infrastructuur en vastgoed en is betrokken bij grootschalige projecten binnen en buiten Israël. Daartoe behoren onder andere de bouw van woonwijken, bedrijfs- en overheidsgebouwen en grote projecten op het gebied van de vervoersinfrastructuur, ecologie, waterzuivering en ontzilting.

De Gallery van 250 m2 is door de architect Amit Namlich ontworpen ter gelegenheid van de 90e verjaardag van de Housing and Construction Group en op deze locatie is een historische collectie bijeengebracht van ‘oude schatten’ en oorspronkelijk materiaal uit diverse bronnen. De collectie omvat archiefmateriaal en persoonlijke verhalen van het begin van de vorige eeuw in combinatie met interactieve elementen gebaseerd op een geavanceerde technologie. De nieuwe locatie is bedoeld voor de ontvangst van zowel lokale als internationale bezoekers en ook voor werknemers, klanten en gasten van het concern.

Het uitgekiende ontwerp van de Gallery onderstreept de principes die het bedrijf hanteert op het gebied van duurzaamheid en groen bouwen. Dat is een van de redenen voor het gebruik van akoestische plafonds die geïnstalleerd zijn met het afhangsysteem C60 waarop direct Troldtekt-platen in een naturel crème-kleur zijn gemonteerd. Het plafond wordt daarnaast gekenmerkt door een opvallende combinatie van een stripverlichting met daaraan parallel lopende openingen die gecreëerd zijn met zwarte beugels van 40 mm.

  • Het bezoekerscentrum weerspiegelt in zijn vorm en inhoud de succesvolle geschiedenis van het concern, evenals de visie van het bedrijf om bij zijn activiteiten het belang van toekomstige generaties centraal te stellen. Het archiefmateriaal en de persoonlijke verhalen uit het begin van de vorige eeuw zijn samen met de interactieve elementen gebaseerd op geavanceerde technologieën in het bezoekerscentrum ondergebracht. Dat is vergelijkbaar met de manier waarop het verleden en heden geïntegreerd zijn in de dagelijkse werkzaamheden van alle dochtermaatschappijen.
  • Dankzij dit centrum kunnen wij weer in contact komen met ons verleden en lering daaruit trekken. Daarnaast mogen we heel trots zijn op alles wat wij in die negen decennia hebben bereikt. Hierdoor kunnen wij onze toolbox uitbreiden ter ondersteuning van ons werk, ons dagelijks leven en onze toekomst.
  • De Gallery heeft een uitgekiend ontwerp dat als basis dient voor het gebruik van interactieve en ervaringstoepassingen zonder de principes van duurzaamheid en groen bouwen uit het oog te verliezen.
  • De Gallery is bedoeld voor de ontvangst van zowel lokale als internationale bezoekers en ook voor werknemers, klanten en gasten van het concern.
  • Ontwerp van de Gallery: Architect Associate Nemlich
  • Productie en uitvoering: Disk-In Pro