Tehuis voor ouderen met autisme

De sfeer is huiselijk en verwelkomend in Seniorhuset in Hinnerup, net buiten Aarhus. Ruth zit op een bankje voor haar eigen appartement, bekijkend wat er allemaal gebeurt in de gemeenschappelijke leefruimte.

Troldtekt, Seniorhuset Hinnerup
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

De vier residentiële units in Seniorhuset en de aangrenzende faciliteiten werden positief ontvangen door de bewoners, die allemaal lijden aan autism sprectrum disorders (ASD) en eerst in het woon-zorgcentrum dichtbij woonde. Dit bouwproject dat gesteund wordt door Realdania, een lid-gebaseerde filantropische organisatie die projecten ondersteund in de bouwsector, is het eerste waarbij er moeite werd gedaan om speciale faciliteiten te creëren voor bejaarden met autisme, en verwacht wordt dat het initiatief leidt tot meer begrip voor de specifieke behoeftes van deze personen.

De architect Mette Wienberg was uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijd, die evolueerde tot een experimenteel proces van modellen bouwen en dialogen starten. Mette Wienberg legt uit dat zij en Line Frier veel gewerkt hebben met de ruimtelijke indeling, materialen en kleuren doorheen het project. Dit zijn allemaal elementen ontworpen om de residentiële faciliteit aan te laten voelen als een veilige, intieme en persoonlijke omgeving, van waaruit je zoveel kan deelnemen aan het gemeenschappelijk leven als je wil. De bewoners hebben ramen die uitkijken op de gang, terwijl de gemeenschappelijke dag ruimtes grote glazen partijen hebben die de grenzen tussen de ruimtes doorbreken. De entree tot elke flat is gelegen in een nis met een bankje en een plant, die ook fungeert als een veilige overgangszone met de andere bewoners.

Witte Troldtekt akoestische panelen werden gekozen voor de plafonds in de gemeenschappelijke ruimtes, waar ze een goede akoestische omgeving verzekeren, en ook hier een gevoel van nabijheid en kalmte creëren. De plafonds worden onderbroken door gedetailleerde dakraamschachten, die samen met de groene kleuren een positieve sfeer creëren. Over de keuze voor groen zegt Mette Wienberg:-Groen is een opbeurende kleur die hier zowel binnen als buiten werd gebruikt. De kleur past goed bij de ruimtelijke indeling en versterkt de verbinding tussen de binnen- en buitenomgeving, ondersteund door planten die een harmonieus geheel creëren.