Troldtekt akoestische plafonds in restaurant
Photo: Helene Høyer Mikkelsen