Troldtekt Innovest
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA