Troldtekt Metronome
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect