Parkeergarage Siat

De basisgedachte van dit project schuilt in de wisselwerking tussen de kenmerkende groenaanleg en de twee volumes die de hoofdfuncties bekleden (kantoorgebouw en magazijn en parkeergelegenheid).

Troldtekt - Parking House Siat
Photo: Tommy Kosior, Troldtekt A/S

Een diagonaal raster van bebossing zorgt voor het introvert karakter van het project ten opzichte van de omliggende bebouwing. Het interieur maakt hier op zijn beurt dankbaar gebruik van door zich geheel privaat extrovert te gedragen in de groene enclave. Men zal hier als het ware chronologisch doorheen het gebouw verschillende fases van omgevingsfiltering kunnen beleven, van stam, via kruin, tot een totaalbeeld.

Zowel het concept van het kantoorgebouw – dat de dialoog bespeelt tussen de horizontaliteit van de vloeren en de verticaliteit van de scheidingswanden – als de uitgeholde massiviteit van het magazijn, creëren efficiënte en flexibele werkruimtes. De monumentale oprit en de hoogwaardige afwerkingsmaterialen bezorgen het gebouw een overtuigend kwalitatief totaalbeeld.