Troldtekt Loenstrup
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect