Noerrebro Parkskole
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA