Moderne studieomgevingen vereisen een goede akoestiek

Het University College of Northern Denmark(UCN) in Aalborg heeft onlangs een grote uitbreiding gehad. Dit is terug te zien in de verbeterde les- en informele studiefaciliteiten. Voor de architecten die de uitbreiding hebben ontworpen, was zowel duurzaamheid als een goed binnenklimaat topprioriteit.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

De reden voor de uitbreiding van 3200 vierkante meter was om een academische community te vormen voor al de technologische studieprogramma’s in hetzelfde gebouw, om zo een natuurlijke synergie tussen de verschillende jaren en studieprogramma’s te verzekeren. Tijdens het creëren van deze nieuwe faciliteit werden de bestaande gebouwen nauwkeurig geïnspecteerd, terwijl de hellende kavel geëxploiteerd werd om een opwindend gevoel van ruimte te creëren in de open werkomgeving (genoemd de plug and study).

Plafond met frisse lucht
UCN wilde functionele en flexibele gebouwen, wat resulteerde in aanzienlijke eisen wat betreft materialen en het binnenklimaat. De architecten hebben veel met geluid, licht, transparantie en visueel contact gewerkt. Dit leidde tot variatie met zowel lange, ononderbroken uitzichten, als meer intieme ruimtes. Troldtekt akoestische panelen werden gebruikt voor de plafonds, wat een goede akoestiek garandeert en de architecturale samenhang verbetert. Het oppervlak is kalm en geeft de ruimtes een gevoel van textuur, met hout en beton. UCN’s nieuwste gebouw in Aalborg is een moderne en toekomstgerichte omgeving, die uitnodigt tot studeren en sociale interactie, zowel binnen als buiten.