Kantoorontwerp: Goede akoestiek vergt een inspanning

Grote kantoren bieden veel voordelen, maar een goede akoestiek hoort daar niet bij. Bijgevolg is het moeilijk voor werknemers om zich te concentreren en heeft het een invloed op hun welzijn, maar met de juiste maatregelen kan de akoestiek aanzienlijk worden verbeterd.

Troldtekt, Gottlieb Paludan Architects, Copenhagen
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Als u in een open kantoor werkt, kent u het probleem misschien al. Het geluid van hoge hakken op een harde vloer, pratende collega's of luidruchtige telefoongesprekken. Allemaal geluiden die het moeilijk kunnen maken om u op uw werk te concentreren. En het grote aantal geluidsbronnen in de uitgestrekte kantoren is niet de enige uitdaging, zegt Niels Kappel, een productontwikkelaar werkzaam in de technische afdeling van Troldtekt A/S:

"Akoestisch gezien zijn grote open kantoren een puinhoop, en het is niet altijd gemakkelijk om er een weg uit te ontwerpen. Dit komt omdat hoe groter de ruimte, hoe langer de nagalmtijd - d.w.z. de tijd die een geluid nodig heeft om uit te sterven in een ruimte. Met andere woorden, hoe groter het kantoor, hoe langer de nagalmtijd - en lange nagalmtijden zijn synoniem met een slechte akoestiek," verklaart hij.

Geluiden die er lang over doen om uit te sterven vermengen zich met nieuwe geluiden. Het klassieke voorbeeld is een grote bijeenkomst, waar je steeds luider moet spreken om gehoord en begrepen te worden. Dit kan een nadelig effect hebben op de productiviteit van werknemers en op het werkplezier op kantoor.

Het goede nieuws is dat er veel kan worden gedaan om de akoestiek in grote kantoren te verbeteren. Het slechte nieuws is dat er geen snelle oplossing is.

"Het vereist ingrijpende maatregelen om het probleem van de slechte akoestiek aan te pakken als het kantoor er eenmaal is. Soms plaatsen mensen uiteindelijk scheidingswanden om de gevolgen van een slechte akoestiek te verzachten. Maar in de praktijk gaat het geluid er gewoon overheen," zegt Niels Kappel.

Alles draait om absorptie

Volgens Niels Kappel bestaan de meest effectieve oplossingen voor het verbeteren van de akoestiek in kantoortuinen uit verschillende elementen. In veel gevallen gaat het om een voldoende groot absorptiegebied - dat wil zeggen bekleding van wanden, vloeren of plafonds die de geluidsgolven niet weerkaatst, maar absorbeert. De geluidsabsorptiecoëfficiënt van verschillende materialen is van belang.

"Een voorbeeld zijn plafonds van geperforeerde gipsplaat. Hier fungeren de gaten als absorptiegebied, maar ze beslaan slechts 30 procent van het oppervlak, terwijl de rest hard is en de geluidsgolven direct terugkaatst. Daarom zijn geperforeerde panelen zelden voldoende voor een goede akoestiek," zegt hij.

In het algemeen hangt de nagalmtijd af van de structuur van de oppervlakken in de ruimte. Harde, gladde oppervlakken zoals beton en pleisterwerk resulteren in lange nagalmtijden, terwijl materialen met een open oppervlaktestructuur - zoals Troldtekt akoestische panelen - resulteren in korte nagalmtijden en dus een uitstekende akoestiek. In de praktijk absorbeert een betonnen muur slechts 1-2 procent van het geluid, terwijl een constructie met Troldtekt met een minerale wollaag meestal 80-90 procent van het geluid absorbeert.

Er zijn verschillende aanbevelingen met betrekking tot de grootte van het absorptiegebied in kantoorlandschappen:

  • Volgens het Danish Building Research Institute (SBi) moet het gebied overeenkomen met 1,1 keer het vloeroppervlak - met andere woorden, het absorptiegebied moet 10 procent groter zijn dan het vloeroppervlak.
  • De aanbevelingen van de Deense Arbeidsinspectie wijken enigszins af. De autoriteit beveelt aan dat de absorptieoppervlakte 0,8 maal het vloeroppervlak bedraagt, indien het totale kantooroppervlak minder dan 300 vierkante meter bedraagt. In grotere kantoren moet het absorptieoppervlak 0,9 maal het vloeroppervlak bedragen.

Decor en werkcultuur zijn ook hulpmiddelen

Naast het zorgen voor voldoende geluidsabsorberend materiaal op de muren en plafonds, zegt Niels Kappel dat je ook veel kunt doen door te werken met zowel het decor als de werkcultuur.

"Het bekleden van de looppaden kan een heel goed idee zijn, omdat dit het geluid van werknemers die zich door het kantoor bewegen beperkt", zegt hij.

Niels Kappel noemt ook rekken met boeken als zeer effectief om geluid te absorberen, maar is zich er terdege van bewust dat boeken tegenwoordig geen prominente plaats meer innemen op zijn eigen werkplek of op andere werkplekken in het digitale tijdperk.

"In ons kantoor wordt het volume van de telefoons zachter gezet, zodat ze niet onnodig storen. Daarnaast kun je een heel eind komen met ongeschreven regels, zoals het vermijden van staande vergaderingen in kantoortuinen, en in plaats daarvan het ontwerpen van omgevingen met meerdere flexibele ruimtes die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor informele vergaderingen", zegt hij.

Rekenmachine: Begrijp de akoestiek in uw kantoor

Als u de akoestische gevolgen wilt berekenen van de dimensionering en het gebruik van verschillende materialen in uw kantooromgeving, probeer dan de akoestiekcalculator van Troldtekt te gebruiken.

Om de akoestiekcalculator te gebruiken, moet u de afmetingen van de ruimte kennen, evenals de materialen die zijn gebruikt - of die u van plan bent te gebruiken. In de akoestiekcalculator voert u de verschillende gegevens van de ruimte in, en de akoestiekcalculator genereert een eenvoudig te begrijpen rapport met een lijst van nagalmtijden, absorptiegebied en andere nuttige informatie over akoestiek. Het rapport kan naar u worden gemaild of u kunt het direct afdrukken.

FOTO:

Niels Kappel, Productontwikkeling bij Troldtekt