Cradle to Cradle roadmap

Cradle to Cradle roadmap

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid is strategisch geïntegreerd bij Troldtekt. Alle activiteiten van Troldtekt zijn gebaseerd op het Cradle-to-Cradle concept en de deelname van het bedrijf aan UN Global Compact, en het uitvoerende management is nauw betrokken in het proces van het bedrijf op het gebied van MVO.

Toewijding aan gepubliceerde initiatieven
Troldtekt’s Cradle-to-Cradle roadmap is een ambitieus en bekend plan voor de ontwikkeling van het bedrijf en haar producten. Er werden veel initiatieven opgezet en veel doelen zijn al bereikt, maar de roadmap wordt continu bijgewerkt met meer ambitieuze doelen voor de toekomst. 

Het werk om de prestaties van Troldtekt op het gebied van duurzaamheid te verbeteren gaat door, en gewapend met de Cradle-to-Cradle roadmap is het bedrijf in staat haar inspanningen specifiek te richten. Als de doelen eenmaal zijn gerealiseerd ligt de weg open voor nieuwe en nog ambitieuzere doelen om de oude te vervangen.

Veelzijdige inspanningen belangrijk
Het milieu, sociale verantwoordelijkheid en de economie zijn drie belangrijke factoren van duurzaamheid, beschreven in het Brundtland Rapport van de VN uit 1987. Het Cradle-to-Cradle concept erkent deze definitie en bevat een gestructureerde aanpak wat betreft het werken in de praktijk met deze drie principes.

De business strategie van Troldtekt A/S is gebaseerd op de Cradle-to-Cradle visie van het creëren van gezonde producten die de menselijke gezondheid en het milieu ten goede komen, en die opgenomen kunnen worden in de natuurlijke kringloop zonder verspilling van bronnen.

Troldtekt is daarom een strategische samenwerking aangegaan met Vugge til Vugge Danmark ApS, en samen hebben ze een roadmap ontwikkeld die, gebaseerd op de vijf Cradle-to-Cradle kwaliteitscategorien, de weg leidt naar 2022.

Voor elk focusgebied hebben ze concrete actieplannen opgesteld om te verzekeren dat Troldtekt de specifieke mijlpalen en doelen bereikt. 

Troldtekt C2c Roadmap 2021 En