Troldtekt, Havnehusene
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA