Troldtekt & de MVO-rapportage

Troldtekt baseert haar MVO-rapportages op het Global Reporting Initiative (GRI G4).

In het kader van onze deelname aan het UN Global Compact, doen wij elk jaar verslag van onze activiteiten op vier belangrijke gebieden:

 

Belangrijke parameters

Om de kwaliteit van onze MVO-activiteiten en de gegevensverzameling te verbeteren, baseren wij onze rapportages op de methode zoals die is opgenomen in het Global Reporting Initiative (GRI G4). Het GRI G4 werkt met een breed scala aan parameters (indicatoren) waaruit bedrijven een selectie kunnen maken met het oog op hun eigen MVO-rapportage.

De GRI G4-parameters waarover wij verslag doen, zijn uiteraard de indicatoren die relevant zijn voor Troldtekt. Die parameters zijn dan ook geselecteerd op basis van een relevantie-analyse die in samenwerking met Carve Consulting is uitgevoerd.

 

Controleerbaar door een externe partij

Ook in de toekomst zullen wij de gekozen structuur en de selectie van de GRI G4-parameters die belangrijk zijn voor Troldtekt, blijven evalueren. Dat gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van de dialoog met onze belangrijkste stakeholders. Daarnaast streven wij ernaar om het MVO-rapport dat wij bij de VN indienen door een externe partij te laten controleren.

Klik hier om alle rapporten te bekijken:

CSR reports